Beaphar Total sprej proti hmyzu, 400 ml

Číslo produktu: 1000025713

Osvědčený sprej patřící pod přípravky a prostředky proti hmyzu. Vysoce účinný sprej proti blechám, klíšťatům, vším, roztočům atd. Ochrana po dobu cca 6 měsíců.

375,00 Kč

plus poštovné

(937,50 Kč * / 1 l)
Ihned k odeslání, dodací lhůta 1-3 pracovní dny.

Varování:

Biocidní produkty používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.

Klasifikace nebezpečnosti
N
Tvar
Sprej
Značka
beaphar

Varování:
Biocidní produkty používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.

Beaphar Total sprej proti hmyzu je zvlášť silný a působí proto hned dvojnásobně:Dospělé blechy ihned odumřou a vývojový cyklus se přeruší tím, že se zastaví růst z vajíčka do larválního stádia. Tímto způsobem se trvale zabrání množení blech. Sprej rovněž působí proti klíšťatům, vším, roztočům, všenkám a švábům.

 

Podrobnosti produktu:

 • proti blechám, larvám blech atd. v prostředí domácího zvířete
 • Přesné dávkování
 • Vystačí na cca 30 m
 • S dlouhodobým účinkem (6 měsíců)
 • působí také proti klíšťatům, vším, sametkám podzimním atd.

Bezpečnostní list

 • Extrémně hořlavý aerosol.
 • Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí může explodovat.
 • Způsobuje těžké podráždění očí.
 • Může způsobit ospalost a omámení.
 • Velmi toxický pro vodní organismy s dlouhodobým účinkem. Bezpečnostní upozornění
 • Nesmí se dostat do rukou dětí.
 • Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • Chraňte před horkem, jiskrami, otevřeným ohněm, horkými povrchy. Nekuřte.
 • Nestříkejte proti otevřenému ohni nebo jiným zdrojům ohně.
 • Nádoba je pod tlakem: Nepropichujte nebo nedávejte do ohně, ani po použití.
 • Pokud byste se necítili dobře, zavolejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • Při trvajícím podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Nádobu uložte těsně uzavřenou na dobře větraném místě.
 • Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C.
 • Obsah/nádobu zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
 • Opakovaný kontakt může vést k vysušení nebo popraskání pokožky.