beaphar Sensitiv přípravek na čištění uší, 50 ml

Číslo produktu: 1000012421

Beaphar Sensitiv přípravek na čištění uší slouží k šetrnému čištění vnějšího zvukovodu.

179,00 Kč

plus poštovné

(358,00 Kč * / 100 ml)
Ihned k odeslání, dodací lhůta 1-3 pracovní dny.
Klasifikace nebezpečnosti
N
Značka
beaphar
Tvar
Kapky
Aktionsnummer
4235

Chovatelé ps? na celém sv?t? jsou si v jednom jistí: Psi s visícíma ušima, jako jsou bíglové, zlatí retrív?i a kokršpan?lé, vypadají mimo?ádn? roztomile. S dlouhýma ušima jsou však také problémy: Chovateli je to hned jasné, jakmile zpozoruje, že se pes více škrábe nebo reaguje citliv? na dotyk na hlav?. Nej?ast?jším symptomem problém? s ušima je ovšem silný zápach, který z nich vychází. D?vodem takových problém? jsou zbytky mazu ve zvukovodu, které zp?sobují nep?íjemný tlak, bolesti a zán?ty. V ohrožení jsou zejména p?evislé uši, jelikož v t?chto p?ípadech vzniká okolo ucha vlhko a teplo, které je živnou p?dou pro bakterie. Proto platí, že se musí uši psa pravideln? kontrolovat a p?i zpozorování zmín?ných p?íznak? rychle reagovat.

Dobré ?ešení problém? s ušima nabízí p?ípravek na ?išt?ní uší Beaphar Sensitiv, který zbaví uši vašeho zví?ete jemn? a šetrn? ušního mazu a jiných poz?statk?. Odstraní se tak nejen akutní problémy, ale zárove? se zvýší odolnost a z?stane zachována p?irozená rovnováha uší.

Krom toho si nemusíte d?lat starosti, pokud váš pes reaguje citliv? p?i vyšet?ení a dotycích na uchu. Díky speciální m?kké pipet? se vyhnete poran?ní, takže celou proceduru provedete p?edevším u citlivých ps? velmi rychle a bezpe?n?.

beaphar Sortiment produktů: