Všeobecné obchodní podmínky

Obsah všeobecných obchodních podmínek
§ 1 Oblast působnosti
§ 2 Smluvní strany
§ 3 Zákaznické služby
§ 4 Uzavření smlouvy
§ 5 Ceny a omezená speciální nabídka
§ 6 Dodací lhůta a náklady na doručení
§ 7 Záruka
§ 8 Uplatňování propagačních kupónů
§ 9 Platba, datum splatnosti
§ 10 Uložení textu smlouvy
§ 11 Podmínky zrušení
§ 12 Tipy pro zajištění co nejjednoduššího vyřízení vrácení zboží
§ 13 Naše povinnost prodejce zajistit zpětný odběr
§ 14 Odkazy na zákon o elektrických a elektronických zařízeních
§ 15 Výhrada vlastnictví
§ 16 Závěrečná ustanovení
§ 17 Řešení spotřebitelských sporů

§ 1 Oblast působnosti

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na objednávky zboží ze sortimentu společnosti ZooRoyal Petcare GmbH (dále jen „společnost ZooRoyal“) v případě jednorázového dodání zboží. Zasláním objednávky společnosti ZooRoyal přijímáte tyto všeobecné obchodní podmínky.

§ 2 Smluvní strany

ZooRoyal Petcare GmbH
Schanzenstraße 6-20
51063 Kolín nad Rýnem
Německo

Jednatelé: Dr. Jan Flemming, Oliver Honisch, Annette Limmer
Rejstříkový soud: Okresní soud v Kolíně nad Rýnem
Registrační číslo společnosti: HRB 99764
USt-Id-Nr: DE 815842149
DIČ: CZ 685010593

Sídlo společnosti je v Kolíně nad Rýnem.
Smlouva se uzavírá výhradně v úředním jazyce dané země.

§ 3 Zákaznické služby

Naše zákaznické služby jsou k dispozici po telefonu od pondělí do pátku od 8:00 do 14:00.
Tel.: + 420 225 379 569
E-mail: [email protected]
Nebo použijte náš kontaktní formulář. Brzy vás budeme kontaktovat.
Kontaktní formulář naleznete zde.

§ 4 Uzavření smlouvy

(1) Vystavení produktů v našem e-shopu nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale funguje spíše jako nezávazný internetový katalog. To se týká především bezplatných darů, které inzerujeme jako speciální nabídku v rámci běžné inzerce. Přidání zboží do nákupního košíku nepředstavuje objednávku. Pouze kliknutí na tlačítko „Koupit“ je provedením objednávky na zboží v nákupním košíku právně závazným způsobem.

(2) Objednávka nezahrnuje dárky zdarma, které může společnost ZooRoyal přidávat k objednávkám dle svého vlastního uvážení a pouze do vyčerpání zásob. Pokud z logistických důvodů není možné, abychom k objednávce přidali dárek zdarma, nebo pokud byly zásoby vyčerpány, vyhrazujeme si právo tak neučinit. Zákazník v žádném případě nemá nárok na dárek zdarma, a to především z toho důvodu, že dárek zdarma není součástí objednávky zákazníka. To platí i v případě, že jsme již dříve oznámili připojení dárku zdarma v rámci obecné inzerce s určitými omezeními.

(3) Po přijetí vaší objednávky vám e-mailem pošleme potvrzení o přijetí, které vás bude informovat pouze o přijetí vaší objednávky a ve kterém budou znovu uvedeny podrobnosti vaší objednávky. Toto potvrzení přijetí objednávky nezahrnuje akceptaci vašeho návrhu na uzavření smlouvy.

(4) Vyhrazujeme si právo objednávku neakceptovat, pokud došlo k vyčerpání zásob. O tom vás budeme informovat. Provedené platby budou neprodleně vráceny. Akceptaci vašeho návrhu představuje pouze potvrzení o odeslání nebo doručení zboží, které jste si objednali. K uzavření smlouvy dojde až v tomto okamžiku.

(5) Smlouvu lze v předstihu uzavřít i takto: pokud jste si zvolili platbu předem (je-li tato možnost k dispozici), smlouva bude uzavřena v okamžiku zaslání platebních údajů e-mailem. Pokud jste si zvolili platbu přes PayPal, smlouva bude uzavřena v okamžiku potvrzení platebního příkazu pro PayPal.

(6) Vezměte prosím na vědomí, že nabídky v našem e-shopu mohou být časově omezeny. Podrobnosti naleznete v příslušném popisu produktu.

(7) Zboží se prodává pouze v množstvích obvyklých pro domácnosti. Celkové množství několika objednávek na to stejné zboží, kdy každá obsahuje množství obvyklé pro domácnost, se bude pro účely tohoto bodu považovat za jednu objednávku, a proto jej lze považovat za množství překračující množství obvyklé pro domácnost.

(8) Prodáváme pouze zletilým osobám. Společnost ZooRoyal si vyhrazuje právo odmítnout poptávky z ekonomických důvodů, a to i bez uvedení konkrétních důvodů.

§ 5 Ceny a omezená speciální nabídka

Všechny ceny jsou maloobchodní ceny. Jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a zahrnují příslušnou daň z přidané hodnoty v aktuální zákonné sazbě plus náklady na doručení, které jsou uvedeny samostatně. Použije se cena platná v době objednání.

§ 6 Dodací lhůta a náklady na doručení

(1) Nebude-li možné dodržet dodací lhůtu uvedenou v popisu produktu, automaticky vás budeme informovat e-mailem.

(2) Velké a objemného zboží na paletách, např. akvária a terária, dodáváme prostřednictvím různých přepravních společností. Nezapomeňte prosím uvést své telefonní číslo, aby vás přepravní společnost mohla informovat o doručení. Tak můžeme zajistit, že bude paleta doručena a že vy nebo váš zástupce bude moci zásilku přijmout. Dodání na území České republiky je bezplatné. Při dodání prosím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Standardně bude dodáno na hranici pozemku. Zajistěte prosím, aby bylo možné zboží převzít v dohodnutém čase. Kvůli pojistným podmínkám nemůžeme nabídnout doručení až do bytu.

Doručování akvárií a terárií:

Na základě našich smluv s partnerskými přepravními společnostmi je doručování akvárií a terárií podle smlouvy bezplatné k hranici pozemku. Za další dopravu a instalaci je odpovědný zákazník. Ujistěte se prosím, že je akvárium či terárium při doručení v bezvadném stavu.

§ 7 Záruka

(1) Uplatní se zákonná ustanovení. Promlčecí lhůta pro reklamace vad je 2 roky od doručení zboží.

(2) Bude-li se na zboží vztahovat zvláštní záruka, vaše zákonná záruka zůstane nedotčena. Kontaktní osoba pro příslušnou záruku je uvedena v záručních podmínkách, které jsou přiloženy ke každému objednanému produktu. Pokud tato pravidla nemáte k dispozici nebo pokud se nejedná o technickou věc, obraťte se prosím na naše zákaznické služby.

(3) Bude-li doručené zboží vykazovat zjevné vady materiálu, výrobní vady nebo poškození při přepravě, okamžitě tyto vady oznamte nám nebo přepravci, který zboží dodává. Zákazník není povinen tak učinit a není to předpoklad pro uplatnění vaší reklamace. Nebudete však moci uplatnit žádné jiné reklamace proti přepravci. Soulad s výše uvedeným ustanovením nebude mít vliv na vaše právo na reklamaci ze zákona, pokud jste si objednali jako spotřebitel pro soukromé účely.

§ 8 Používání propagačních kupónů

V rámci marketingových kampaní společnost ZooRoyal vystavuje propagační kupóny, což jsou neprodejné kupóny. Propagační kupóny lze uplatnit nebo použít při nákupu na stránkách www.ZooRoyal.cz. Na propagační kupóny se vztahují příslušné platné podmínky použití, jako je minimální hodnota nákupu nebo objednávky, rozsah objednávky, doba platnosti, zahrnuté produkty atd. Pokud případné (částečné) vrácení zboží (např. z důvodu odstoupení od smlouvy) sníží hodnotu nákupu nebo objednávky pod minimální hodnotu, může to vést k následnému zániku nároku na uplatnění propagačního kupónu. V každém případě může každý zákazník použít pouze jeden propagační kupón na nákup. Tento kupón nelze vyměnit za hotovost ani jej nelze použít jako následnou úhradu za předchozí objednávky. Přeprodej těchto kupónů není povolený.

§ 9 Platba, datum splatnosti

Platby přes PayPal zpracovává společnost PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk, zapsaná v obchodním rejstříku R.C.S. Luxembourg pod číslem B 118 349, oprávnění zástupci: Rupert Keeley, Richard Swales, Nicholas Staheyeff, David Ferri, Eric Collard

§ 10 Uložení textu smlouvy

Text smlouvy je uložen u nás a můžete si jej vyžádat po dokončení objednávky. Údaje o objednávce si můžete vytisknout ihned po odeslání objednávky. Můžete využít buď následující stránku „vaše objednávka“ nebo „Potvrzení přijetí“ zaslané e-mailem.

§ 11  Zrušení

Spotřebitelé mají ze zákona právo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel je jakákoli fyzická osoba, která provádí transakci pro účely, které nelze přičítat především její obchodní či samostatně výdělečné činnosti.

Podmínky zrušení u zásilek jednoho produktu nebo jednoho dodání různého zboží z jedné objednávky

Právo na odstoupení  

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta na odstoupení je čtrnáct dnů ode dne, kdy jste vy nebo třetí strana, kterou jste určili a která není přepravcem zboží, převzali nebo převezmete poslední zboží.

O uplatnění svého práva na odstoupení nás musíte informovat (ZooRoyal Petcare GmbH, Schanzenstr. 6-20, 51063 Kolín nad Rýnem, tel.: +420 225 379 569 (pondělí - pátek 8:00-14:00), e-mail: [email protected]) v jasném prohlášení (např. dopis zaslaný poštou nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od příslušné smlouvy.

K těmto účelům můžete použít připojený vzorový formulář o odstoupení, avšak není to povinné. Vzorový formulář o odstoupení nebo jiné jasné prohlášení o odstoupení můžete taktéž vyplnit a odeslat elektronicky přes naše webové stránky.

Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, okamžitě vám (např. e-mailem) zašleme potvrzení o přijetí odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o odstoupení odešlete před uplynutím této lhůty.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy:  

Pokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny částky, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatku za dopravu (kromě dalších nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný způsob doručení, než ten nejlevnější standardní způsob doručení, který nabízíme), a to okamžitě a vždy nejpozději do 14 dnů ode dne přijetí oznámení o vašem odstoupení od příslušné smlouvy.

K vrácení peněz použijeme stejný způsob platby, jaký jste použili k provedení původní transakce, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak. Avšak v žádném případě vám za toto vrácení peněz nebudou účtovány žádné poplatky. Můžeme odmítnout vrátit peníze, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neprokážete, že jste zboží odeslali, a to podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám (Loxxess Bor s.r.o, ZooRoyal CZ, Hala B5, 34802 Bor U Tachova) musíte zaslat zpět nebo vrátit okamžitě, avšak nejpozději do čtrnácti dnů od dne, kdy nás informujete o odstoupení od smlouvy. Lhůtu dodržíte, pokud odešlete zboží před vypršením čtrnáctidenní lhůty.

Za případné snížení hodnoty zboží ponesete odpovědnost pouze v případě, že k tomu došlo v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná ke kontrole povahy, vlastností a funkčnosti zboží.


Podmínky zrušení u samostatného doručení různého zboží z jedné objednávky

Právo na odstoupení  

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta na odstoupení je čtrnáct dnů ode dne, kdy jste vy nebo třetí strana, kterou jste určili a která není přepravcem zboží, převzali nebo převezmete poslední zboží. O uplatnění svého práva na odstoupení nás musíte informovat (ZooRoyal Petcare GmbH, Schanzenstr. 6-20, 51063 Kolín nad Rýnem, Německo, tel.: +420 225 379 569 (pondělí - pátek 8:00-14:00), e-mail: [email protected]) v jasném prohlášení (např. dopis zaslaný poštou nebo e-mailem) o odstoupení od této smlouvy.

K těmto účelům můžete použít připojený vzorový formulář o odstoupení, avšak není to povinné. Vzorový formulář o odstoupení, nebo jiné jasné prohlášení o odstoupení můžete taktéž vyplnit a odeslat elektronicky přes naše webové stránky.

Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, okamžitě vám (např. e-mailem) zašleme potvrzení o přijetí odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o odstoupení odešlete před uplynutím této lhůty.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy:  

Pokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny částky, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatku za dopravu (kromě dalších nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný způsob doručení než ten nejlevnější standardní způsob doručení, který nabízíme), a to okamžitě a vždy nejpozději do 14 dnů ode dne přijetí oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy.

K vrácení peněz použijeme stejný způsob platby, jaký jste použili k provedení původní transakce, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak. Avšak v žádném případě vám za toto vrácení peněz nebudou účtovány žádné poplatky. Můžeme odmítnout vrátit peníze, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neprokážete, že jste zboží odeslali, a to podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám (Loxxess Bor s.r.o, ZooRoyal CZ, Hala B5, 34802 Bor U Tachova) musíte zaslat zpět nebo vrátit okamžitě, avšak nejpozději do čtrnácti dnů od dne, kdy nás informujete o odstoupení od smlouvy. Lhůtu dodržíte, pokud odešlete zboží před vypršením čtrnáctidenní lhůty.

Za případné snížení hodnoty zboží ponesete odpovědnost pouze v případě, že k tomu došlo v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná ke kontrole povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

 

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy na prodej na dálku
● u dodávek zboží, které není vyrobeno předem nebo pro jehož výrobu je zásadní individuální výběr nebo účel zamýšlený spotřebitelem nebo které je evidentně přizpůsobené na míru osobním potřebám spotřebitele,
● u dodání zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož doba použitelnosti by byla rychle překročena,
● u dodání zboží, které není ze zdravotních nebo hygienických důvodů vhodné k vrácení, pokud byl po dodání odstraněn uzávěr.

§12 Informace pro zajištění co nejjednoduššího vyřízení vrácení zboží

(1) Chtěli byste vrátit produkt, který jste si od nás zakoupili? Před vrácením zboží prosím vyplňte formulář pro vrácení zboží. To může výrazně urychlit celý proces.

(2) Je-li to možné, vraťte nám prosím zboží i s původním obalem. Použijte prosím formulář pro vrácení zboží (uveďte prosím důvod k vrácení) a přiložte jej do balíku. Použití oznámení o vrácení zboží a původního obalu není povinným požadavkem pro uplatnění vašich práv, ale zjednodušuje a zajišťuje další zpracování. Vrácení zboží a zneužití možnosti vrácení zboží povede ke vzniku nákladů.

K vrácení zboží použijte tuto adresu:
Loxxess Bor s.r.o, ZooRoyal CZ, Hala B5, 34802 Bor U Tachova

§ 13 Naše povinnost distributora zajistit zpětný odběr

Jako distributor jsme ze zákona povinni bezplatně odebírat zpět baterie a nabíjecí baterie, které jsou součástí našeho sortimentu.

Informace o likvidaci baterií

Baterie a nabíjecí baterie nesmí být likvidovány spolu se směsným odpadem a jste ze zákona povinni vracet použité baterie i nabíjecí baterie. Vybité baterie mohou obsahovat škodlivé látky, které by v případě nesprávného skladování nebo likvidace mohly poškodit životní prostředí nebo vaše zdraví. Avšak baterie také obsahují důležité suroviny, jako je železo, zinek, mangan či nikl a lze je recyklovat. Baterie nám můžete bezplatně po použití zaslat (Loxxess Bor s.r.o, ZooRoyal CZ, Hala B5, 34802 Bor U Tachova) nebo je vrátit někde ve svém okolí (např. v prodejnách nebo na místních sběrných místech). Vracení v maloobchodních prodejnách je omezeno na likvidaci množství obvyklých pro koncové uživatele a takové vybité baterie, které distributor nabízí nebo nabízel jako nové baterie v rámci svého sortimentu.

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že baterie a nabíjecí baterie nesmíte likvidovat spolu se směsným odpadem.

Pod těmito znaky naleznete další symboly s tímto významem:

zooroyal-icon-dustbin

Pb: Baterie obsahuje olovo
Cd: Baterie obsahuje kadmium
Hg: Baterie obsahuje rtuť

§ 14 Odkazy na zákon o odpadech

(„zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů“ (zákon o odpadech))

14.1 Povinnost samostatné likvidace starých zařízení

Vezměte prosím na vědomí, že elektrická a elektronická zařízení do směsného odpadu nepatří. Proto musíte své staré přístroje likvidovat v rámci sběru odpadu odděleného od netříděného komunálního odpadu!

Pro účely zlepšení třídění odpadu proto zákon o odpadech stanoví, že veškerá elektrická a elektronická zařízení musí být trvale označena tímto symbolem:

 zooroyal-icon-dustbin

Tento symbol zobrazuje přeškrtnutou popelnici a značí samostatnou likvidaci elektrického a elektronického zařízení.

14.2 Povinnost třídit použité baterie a akumulátory

Před likvidací svého starého elektrického přístroje musíte zlikvidovat použité baterie a akumulátory, které nejsou součástí starého zařízení, než zařízení odvezete na sběrné místo.

14.3 Vymazání osobních údajů

Pokud vracíte elektrické či elektronické zařízení, na kterém mohou být uloženy osobní údaje, nesete odpovědnost za vymazání těchto osobních údajů ze zařízení, které má být zlikvidováno.

14.4 Možnost vrácení

V souladu se zákonem o odpadech jsme povinni přijímat staré přístroje nebo zřídit vhodná sběrná místa pro vracení elektronického odpadu pro domácnosti.

Proto odebíráme tyto přístroje:

  • staré přístroje s délkou strany až 25 cm bez zakoupení nového produktu,
  • větší staré přístroje, pokud si od nás zakoupíte podobný přístroj (starý přístroj stejného typu přístroje, který v zásadě plní stejné funkce jako nový přístroj).

ZooRoyal spolupracuje v České republice s firmou Retela. Jako koncový spotřebitel můžete na území celé České republiky odevzdávat vysloužilé staré elektrické a elektronické přístroje ve sběrných střediscích odpadů, které byly zřízeny městy a obcemi. Místa zpětného odběru naleznete zde: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro

Likvidace starých přístrojů je bezplatná.

Je-li kvůli kontaminaci starých přístrojů ohroženo zdraví či bezpečnost, přijetí přístroje může být odmítnuto. To se však nevztahuje na poškozené staré přístroje.

§ 15 výhrada vlastnictví

Zboží zůstane naším majetkem až do provedení platby v plné výši. Před převodem vlastnictví není povoleno převést vlastnictví, použít zboží jako jistotu, dále jej zpracovávat nebo měnit bez našeho souhlasu.

§ 16 Závěrečná ustanovení

(1) Bude-li nějaké stanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné, zbytek smlouvy zůstane platný. Namísto neplatného ustanovení se použijí příslušná zákonná ustanovení.

(2) Veškeré spory, které vzniknou v souvislosti se zahájením, plněním nebo zpracováním smluvního vztahu, se budou řídit výhradně německým právem, pokud nemají přednost kogentní ustanovení o ochraně spotřebitele v zemi, v níž se nachází místo vašeho obvyklého pobytu. Použitelnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučena.

(3) Je-li smluvní partner obchodníkem, právnickou osobou podle veřejného práva nebo speciálním fondem podle veřejného práva, bude naše místo podnikání (Kolín nad Rýnem) výhradním místem jurisdikce pro všechny nároky vyplývající ze smlouvy nebo na smlouvě založené. To stejné se týká osob, které nemají obecné místo jurisdikce v Německu, nebo osob, které přesunuly své bydliště či místo obvyklého pobytu mimo Německo po uzavření smlouvy nebo jejichž bydliště nebo místo obvyklého pobytu není v době podání žaloby známo.

§ 17 Spotřebitelská arbitráž

Tímto vás informujeme o tom, že společnost ZooRoyal se účastní řešení sporů ve spotřebitelské arbitráži upravených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů.