Informace týkající se ochrany osobních údajů pro odběratele newsletteru ZooRoyal

(Verze: prosinec 2021)

Tyto informace vám poskytnou přehled o zpracování vašich osobních údajů v případě, že se přihlásíte k odběru newsletteru společnosti ZooRoyal. Informujeme vás o tom, jaké údaje od vás shromažďujeme a k jakým účelům je používáme. Kromě toho vás seznámíme s vašimi právy dle platných předpisů pro ochranu údajů a sdělíme vám, na koho se můžete obrátit v případě dotazů.

 1. Kdo je odpovědný za zpracování údajů?

Odpovědnost za zpracování osobních údajů v souvislosti s rozesíláním newsletteru ZooRoyal nese společnost ZooRoyal Petcare GmbH. Kontaktní údaje jsou:

ZooRoyal Petcare GmbH
Schanzenstr. 6-20
51063 Kolín nad Rýnem
Německo

Telefon: +420 225379569
E-mail: [email protected]

 1. Na koho se můžete obrátit v případě dotazů ohledně zpracování údajů?

S dotazy ohledně zpracování vašich údajů se můžete kdykoli obrátit na osobu pověřenou ochranou údajů. Kontaktní údaje osoby pověřené ochranou údajů jsou:

ZooRoyal Petcare GmbH
Osoba pověřená ochranou údajů
Schanzenstraße 6-20
51063 Kolín nad Rýnem
Německo
E-mail: [email protected]

 1. Jaké vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v případě, že se přihlásíte k odběru newsletteru ZooRoyal. Konkrétně to mohou být následující údaje:

 • Údaje, které nám poskytnete při přihlášení k odběru newsletteru ZooRoyal (e-mailová adresa, příp. oslovení, jméno, příjmení, poštovní směrovací číslo, den narození a druh zvířete)
 • Údaje, které potřebujeme k prokázání vašeho souhlasu se zasíláním newsletteru ZooRoyal a se zpracováním vašich údajů (IP adresa a časové razítko objednávky newsletteru, ale také kliknutí na odkaz v potvrzovacím e-mailu, odeslaná prohlášení o souhlasu)
 • Údaje, které získáváme při čtení newsletteru ZooRoyal (otevření newsletteru, kliknutí na odkazy uvedené v newsletteru, údaje používaného koncového zařízení, údaje o poloze na základě IP adresy, dostupnost e-mailové adresy, provedení nákupu v online obchodě ZooRoyal nebo akce na webové stránce po kliknutí na nabídku)
 • Údaje, které získáme při vaší účasti v námi pořádané hře o ceny (údaje ke hře o ceny, odpovědi)
 • Údaje, které získáme při vaší registraci uživatelského účtu na našich webových stránkách ZooRoyal.cz (oslovení, jméno, příjmení, e-mailová adresa, poštovní směrovací číslo, datum registrace, datum posledního přihlášení) 
 • Údaje o nákupech provedených na adrese ZooRoyal.cz (zboží/služby, částka k úhradě, měna, země, čas transakce, výše slevy)
 • Údaje, které získáme při uplatnění poukazů nebo kuponů, případně při aktivaci kreditu (uplatněné poukazy a kupony ZooRoyal, datum a místo uplatnění)
 • Údaje spojené s používáním našich webových stránek ZooRoyal.cz (zobrazené stránky, použité služby)
 • Údaje, které generujeme na základě vyhodnocení výše zmíněných údajů (cílové skupiny, předpokládané preferované produkty)     

Uvedené údaje zpracováváme pouze v případě, že u nás skutečně vzniknou, například při provedení objednávky v online obchodě ZooRoyal nebo při účasti v našich hrách o ceny.

 1. Pro jaké účely zpracováváme vaše údaje a na jakém právním podkladě tak činíme?

Vaši e-mailovou adresu používáme ke zprostředkování newsletteru ZooRoyal s produkty, službami, akcemi a průzkumy spokojenosti se společností ZooRoyal. Newsletter poskytuje informace také o aktuálních nabídkách dalších společností REWE Group.

Právním podkladem pro výše popsané zpracování údajů je čl. 6, odst. 1, písmeno a GDPR (souhlas).

Personalizace obsahu newsletteru

Chceme vám zprostředkovávat reklamu orientovanou na vaše individuální zájmy. Za tímto účelem analyzujeme vaše údaje a snažíme se při tvorbě newsletteru vybírat produkty, služby a akce, které se hodí přímo vám. Výše uvedené údaje nám pomáhají rozeznat typické vzorce chování při nákupech, definovat jasně ohraničené cílové skupiny a přizpůsobit reklamní sdělení na míru příslušným cílovým skupinám. Vypočtená pravděpodobnost nákupu nám pomáhá lépe rozpoznat vaše potřeby. Kromě toho nám vaše údaje umožňují sladit frekvenci zasílání newsletteru ZooRoyal s vašimi uživatelskými návyky a oslovovat vás vaším jménem. Právním podkladem pro výše popsané zpracování údajů je čl. 6, odst. 1, písmeno a GDPR (souhlas).

Kontrola účinnosti reklamy

Vyhodnocujeme výsledky našich marketingových činností, abychom mohli měřit efektivitu a relevanci našich kampaní. Zjišťujeme úspěšnost našich reklamních kampaní, abychom mohli naše marketingové aktivity pro vás neustále zdokonalovat a abychom mohli plánovat nová opatření. Právním podkladem pro výše popsané zpracování údajů je čl. 6, odst. 1, písmeno f GDPR (zvážení zájmů na základě našeho zájmu měřit úspěšnost reklamních opatření).

 1. Probíhá automatizované zpracování pro účely profilování?

Vaše údaje zpracováváme automaticky s cílem vyhodnocení určitých osobních aspektů (profilování). Tímto způsobem analyzujeme vaše údaje pomocí matematicko-statistických postupů, abychom mohli reklamy přizpůsobit na míru vašim individuálním zájmům.

 1. Kdo má přístup k vašim údajům a z jakého důvodu?

V rámci společnosti ZooRoyal mají přístup k vašim údajům pouze osoby, které tyto údaje potřebují k vyřizování jim svěřených úkolů. Kromě společnosti ZooRoyal mohou přístup k vašim údajům získat také poskytovatelé, kteří nám pomáhají s plněním našich úkolů. To jsou například poskytovatelé, které jsme pověřili provozem našich serverů, rozesíláním newsletterů nebo analýzou údajů. Námi pověření poskytovatelé musejí splňovat zvláštní požadavky na důvěrnost. Přístup k vašim údajům získají pouze v potřebném rozsahu a časovém úseku nezbytně nutném pro splnění úkolů. 

 1. Jsou údaje zpracovávány i mimo Evropskou unii?

Země mimo Evropskou unii přistupují k ochraně osobních údajů jinak než země v rámci Evropské unie. Zpracováním vašich údajů pověřujeme také poskytovatele, kteří se nacházejí ve třetích zemích mimo Evropskou unii. V současnosti neexistuje nařízení Evropské komise, které by těmto třetím zemím ukládalo povinnost poskytovat přiměřený stupeň ochrany. Proto jsme přijali zvláštní opatření, abychom zajistili, že vaše údaje ve třetích zemích budou zpracovávány stejně bezpečně jako v rámci Evropské unie. S poskytovateli třetích zemí uzavíráme smlouvu o ochraně údajů (klauzule o standardní ochraně údajů) připravenou Evropskou komisí pro zpracování
osobních údajů v třetích zemích. Tato smlouva stanovuje patřičné záruky ochrany vašich údajů u poskytovatelů v třetích zemích. Kopii této smlouvy o ochraně údajů můžete požadovat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

 1. Jak dlouho se údaje ukládají?

Vaše údaje ukládáme po dobu platnosti vašeho příhlášení k odběru newsletteru ZooRoyal. Po odhlášení odběru newsletteru ZooRoyal vaše údaje ze zásady během 180 dní smažeme. Když současně nebo během 180 dní po odhlášení odběru newsletteru ZooRoyal vytvoříte, resp. požádáte o uživatelský účet na ZooRoyal.cz, budou vaše potřebné údaje uložené tak dlouho, dokud bude existovat váš uživatelský účet.

 1. Jaká máte práva?

Informace

Můžete požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme.

Oprava

V případě, že vaše údaje (již) neodpovídají skutečnosti, můžete požadovat opravu vašich údajů. V případě, že jsou vaše údaje neúplné, můžete požadovat jejich doplnění.

Smazání

Máte právo požadovat smazání vašich údajů. Vezměte prosím na vědomí, že nárok na smazání je podmíněn předložením legitimního důvodu. Zároveň nesmí být v platnosti žádné předpisy, které nás zavazují k uchování vašich údajů.

Omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich údajů. Vezměte prosím na vědomí, že nárok na omezení zpracování je podmíněn předložením legitimního důvodu.

Námitky

Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu. To platí i pro profilování spojené s přímým marketingem. Vaši námitku nám můžete doručit bez ohledu na formu, ideálně pomocí výše uvedených kontaktních údajů se zadáním klíčového slova „Námitka proti zpracování mých osobních údajů pro reklamní účely“. Uveďte prosím zejména e-mailovou adresu, kterou jste použili.

Právo na stížnost

Jste oprávněni podat stížnost k příslušnému úřadu pro dozor nad ochranou údajů, jestliže se zpracováním vašich údajů nesouhlasíte.

Přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které jste nám sdělili, v elektronickém formátu.

Odebrání souhlasu

Máte právo kdykoli odebrat souhlas se zasíláním newsletteru ZooRoyal a se zpracováním vašich údajů. To platí i pro odebrání prohlášení o souhlasu, která jste nám poskytli před začátkem platnosti GDPR, tedy před 25.5.2018. Nejjednodušší je odebrat souhlas tím, že kliknete na odhlašovací odkaz uvedený v každém e-mailu. Odebráním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování vašich údajů až do okamžiku odebrání souhlasu.