Zásady ochrany osobních údajů

(Poslední aktualizace: 06.12.2022)

Tyto informace vám podávají přehled o zpracování vašich osobních údajů při využívání webových stránek zooroyal.cz. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů vás informujeme o tom, jaké údaje shromažďujeme, když využíváte našich služeb, a jak tyto údaje používáme. Budeme vás rovněž informovat o vašich právech podle platných právních předpisů o ochraně údajů a dáme vám vědět, na koho se obrátit, pokud budete mít případné otázky.

1. Kdo odpovídá za zpracování údajů?

Za zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s využíváním webových stránek zooroyal.cz odpovídá společnost ZooRoyal Petcare GmbH („ZooRoyal“). Kontaktní údaje jsou následující:

ZooRoyal Petcare GmbH
Schanzenstraße 6-20
51063 Kolín nad Rýnem
Německo

E-Mail: [email protected]

2. Na koho se můžete obrátit, pokud máte dotazy týkající se zpracování údajů?

Otázky týkající se zpracování svých údajů můžete kdykoliv adresovat pověřenci pro ochranu údajů. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu údajů jsou následující:

ZooRoyal Petcare GmbH
Schanzenstraße 6-20
51063 Kolín nad Rýnem
Německo

E-mail: [email protected]

3. Které vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme, když navštívíte webové stránky Zooroyal.cz, využíváte naši objednávkovou službu, poskytujete nám informace prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách nebo když nás kontaktujete jakýmkoliv jiným způsobem. Zejména se může jednat o kterékoliv z následujících údajů:

 • Údaje, které poskytujete při zakládání zákaznického účtu (titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, heslo, firemní zákazník, zákazník - fyzická osoba, zákaznické číslo, datum registrace, datum posledního přihlášení)

 • Údaje, které potřebujeme pro ověření správného nastavení vašeho zákaznického účtu

 • Údaje o vašich nákupech uskutečněných na stránkách Zooroyal.cz (zboží/služby, cena, výše slevy, místo a čas transakce)

 • Údaje vyžadované pro nákup nebo dodání zboží či služeb koupených na Zooroyal.cz (fakturační adresa, doručovací adresa, číslo mobilního telefonu)

 • Údaje související se zpracováním platby (údaje o platební kartě, údaje o účtu, údaje týkající se služby PayPal)

 • Údaje o vaší volbě způsobu přepravy (ZooRoyal SparBox)

 • Informace, které obdržíme při uplatnění voucherů či kuponů a při aktivaci kreditů (uplatněné vouchery a kupony ZooRoyal, datum a místo uplatnění)

 • Data, která generujete, když přidáváte výrobky do svého nákupního košíku, přidáváte položky na svůj nákupní seznam nebo na seznam přání 

 • Údaje, které jsou shromažďovány, když využíváte naše webové stránky Zooroyal.cz pomocí cookies, webových majáků, reklamních identifikátorů a dalších jedinečných identifikátorů (navštívené stránky, odkazy, na které jste klikli, využité služby, doba využití)

 • Údaje o poloze (pokud jste v nastavení svého zařízení povolili shromažďování údajů o poloze)

 • Údaje, které poskytujete, když si objednáváte newsletter společnosti ZooRoyal (e-mailová adresa, titul, jméno, příjmení, PSČ)

 • Údaje, které vyžadujeme pro potvrzení vašeho souhlasu se zasíláním newsletteru společnosti ZooRoyal (IP adresa a časové razítko objednávky newsletteru, jakož i kliknutí na odkaz v potvrzujícím e-mailu, prohlášení o souhlasu)

 • Údaje, které obdržíme během čtení newsletteru ZooRoyal nebo z produktových doporučení zasílaných e-mailem (otevření e-mailu, kliknutí na odkazy obsažené v e-mailu, údaje o používaném koncovém zařízení, údaje o poloze na základě IP adresy, dostupnost e-mailové adresy, uskutečnění nákupu na stránkách Zooroyal.cz nebo kampaň na webových stránkách po kliknutí na nabídku)

 • Údaje, které obdržíme při účasti v soutěži, kterou pořádáme (informace o soutěži a jednotlivých odpovědích)

 • Informace, které nám poskytnete prostřednictvím webového formuláře či jinak, když kontaktujete naše oddělení zákaznického servisu

 • Informace, které poskytnete, když nás doporučíte (akce „Doporuč příteli“)

 • Data, která generujeme na základě vyhodnocení vašich údajů (zákaznické segmenty, předpokládané produktové preference)

 • Údaje, které poskytnete, když se ucházíte o inzerované pracovní místo, nebo když se u nás ucházíte o práci z vlastní iniciativy (osobní údaje, údaje o školení, údaje o vaší dosavadní profesní dráze, motivační dopis, životopis, fotografie obličeje, certifikáty)

Výše uvedené údaje zpracováváme, pouze pokud je skutečně obdržíme, například při zadávání objednávky na stránkách Zooroyal.cz nebo při účasti v některé z našich soutěží.

Rovněž zpracováváme údaje z jiných zdrojů. Může se jednat zejména o následující údaje:

 • Údaje o vaší úvěrové bonitě (při výběru způsobu úhrady, který je spojen s rizikem finančního selhání), které si vyžádáme od úvěrových agentur

 • Informace, které shromažďujeme od poskytovatelů poštovních služeb za účelem ověření, opravy či doplnění fakturační a doručovací adresy, kterou nám poskytnete

4. Existuje povinnost údaje poskytnout?

Poskytnutí vašich údajů není vyžadováno zákonem. Některé z výše uvedených údajů jsou vyžadovány pro zřízení zákaznického účtu u společnosti ZooRoyal a pro uzavření a plnění kupních smluv na zboží a služby. Pokud nám neposkytnete údaje požadované pro realizaci kupní smlouvy na zboží a služby s naší společností, nebudeme moci s vámi tuto smlouvu uzavřít. Poskytnutí ostatních údajů je dobrovolné, avšak může být nezbytné pro využívání určitých služeb. To se týká například údajů souvisejících s účastí na losování o ceny. Při zadávání údajů vás budeme informovat, kdy je nezbytné zpřístupnit dané údaje pro příslušnou službu nebo funkci. Tyto údaje jsou označeny jako povinná pole. V případě neposkytnutí požadovaných údajů nebude možné poskytovat příslušnou službu nebo funkci. V případě neposkytnutí dobrovolných údajů může dojít k tomu, že nebudeme moci poskytovat své služby ve stejné podobě a ve stejném rozsahu jako obvykle.

5. Pro jaké účely zpracováváme vaše údaje a na jakém právním základě?

5.1 Účet ZooRoyal

Pokud se u nás zaregistrujete jako zákazník, zřídíme pro vás heslem chráněný zákaznický účet. Na svém účtu ZooRoyal můžete spravovat své údaje a prohlížet si minulé, otevřené či čekající (dosud nevyřízené) objednávky. Vaše e-mailová adresa a heslo jsou využívány pro určení vaší totožnosti na vašem účtu ZooRoyal. Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (opatření přijatá před uzavřením smlouvy a plnění smlouvy).

5.2 Zpracovávání objednávek v online obchodě

Vaše údaje zpracováváme pro účely vyřizování objednávek v našem online obchodě. Sem patří dodávání zboží, zpracovávání plateb, udělování slev, používání voucherů a vyřizování reklamací a nároků z vad. Abychom vám usnadnili zadávání objednávek v našem online obchodě, podporujeme váš nákup pomocí užitečných funkcí. Mezi ně patří funkce „Moje výrobky“ a „Již koupeno“. Pod tlačítkem „Moje výrobky“ vám zobrazujeme automaticky generovaný seznam výrobků často objednávaných v minulosti. Tento seznam můžete upravit odstraněním jednotlivých výrobků. V našich výsledcích vyhledávání a na stránkách kategorií máte možnost použít funkci filtrování „Již koupeno“ pro zobrazení pouze těch výrobků, které jste si již objednali. Budeme vás informovat e-mailem o obdržení objednávky a o jejím stavu. Vaše údaje předáme třetím osobám v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro zpracování platby nebo dodání zboží. Údaje o neuhrazených pohledávkách můžeme předat inkasní agentuře za účelem vymáhání dluhu. Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy).

5.3 Úvěrové hodnocení

Při výběru způsobu úhrady, který je spojen s rizikem finančního selhání (faktura, přímé inkaso) můžeme získat úvěrové informace od společnosti SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Německo, na základě matematicko-statistických postupů pro ochranu našich oprávněných zájmů. Za tímto účelem předáváme údaje nezbytné pro úvěrové hodnocení (v případě zákazníků - fyzických osob: jméno, adresa, datum narození; v případě firemních zákazníků: firma, adresa, číslo obchodního rejstříku) společnosti SCHUFA Holding AG a obdržené informace o statistické pravděpodobnosti neuhrazení platby využíváme pro vyvážené rozhodnutí o navázání, plnění či ukončení smluvního vztahu. Úvěrové informace mohou obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (počty bodů), které se vypočtou na základě vědecky uznávaných matematicko-statistických postupů a při jejichž výpočtu jsou mimo jiné používány údaje o adrese. Vaše oprávněné zájmy budou zohledněny v souladu s platnými právními předpisy. Právním základem pro výše popsané zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR (vyvažování zájmů, na základě zájmu společnosti ZooRoyal na předcházení neschopnosti splácet v případě potenciálně nebezpečných způsobů úhrady).

5.4 Předcházení podvodům

Abychom zabránili podvodnému jednání, můžeme kontrolovat správnost a dosažitelnost údajů o adrese prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb a omezit okruh dostupných způsobů úhrady nebo odmítnout uzavření kupní smlouvy v případě neobvyklých objednacích postupů (např. zaslání na dosud nepoužívanou dodací adresu, souběžné objednání velkého množství zboží či služeb). Právním základem pro výše popsané zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR (vyvažování zájmů, na základě zájmu společnosti ZooRoyal předcházet podvodům).

5.5 3D-Secure 

Při používání platebního prostředku kreditní karty se provádí vaše ověření coby koncového zákazníka, a to s využitím tzv. procesu 3D-Secure, který si jako zákazník kreditního ústavu musíte sám zřídit. Ověření se provádí tak, že se vaše osobní údaje ověří u vašich příslušných kreditních ústavů. Buď přitom dostaneme informaci, že jste jako koncový zákazník již známý, nebo budete postoupen do tzv. procesu „challenge“. Od kreditního ústavu v druhém případě pouze obdržíme informaci, že jste do tohoto procesu challenge byl zařazen. 

Účelem tohoto procesu je zajistit, aby příslušné kreditní ústavy mohly plnit své právní povinnosti v rámci úvěrového hospodářství. Právním základem popsaného zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zohlednění zájmu podpořit proces kreditních ústavů pro předcházení podvodům).

5.6. Stažení krmiva/stažení výrobku

Zpracováváme vaše údaje (jméno, e-mailová adresa, údaje o transakcích), abychom zajistili bezpečnost krmiv v případě vadných výrobků a abychom zabránili případnému úrazu nebo poškození majetku. Právním základem pro uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. c) a d) GDPR (splnění právní povinnosti, která se vztahuje na společnost ZooRoyal, nebo spíše ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby).

5.7 Reklama

Kromě zpracování vašich údajů k vyřizování objednávek v našem online obchodě vaše data rovněž využíváme k reklamním účelům, jak je podrobněji popsáno níže. Proti zpracování svých údajů pro reklamní účely můžete kdykoliv vznést námitku. K tomu postačí neformální zpráva na kontaktní údaje uvedené v článku 1.

5.7.1 Přímá reklama prostřednictvím e-mailu

Vámi poskytnutou e-mailovou adresu používáme v souvislosti s objednávkami podanými v našem online obchodě pro přímou reklamu na podobné nabídky z našeho sortimentu. Tato doporučení výrobků budete dostávat bez ohledu na to, zdali jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru. Tímto způsobem bychom vám rádi zasílali informace o zbožích a službách z naší nabídky, které by vás mohly zajímat na základě vašich objednávek v našem online obchodě. Pokud nechcete tato doporučení výrobků dostávat, můžete proti tomu kdykoliv vznést námitku, aniž by vám vznikly jakékoliv náklady, s výjimkou nákladů za přenos podle základních sazeb. K tomu postačí neformální zpráva na kontaktní údaje uvedené v článku 1. Alternativně také můžete využít odhlašovací odkaz obsažený v každém e-mailu. Právním základem pro uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR (vyvažování zájmů, na základě zájmu společnosti ZooRoyal adresovat reklamu stávajícím zákazníkům) a § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění (zpracování vaší e-mailové adresy pro přímou reklamu).

5.7.2 Newsletter

K odběru newsletteru ZooRoyal se můžete přihlásit na našich webových stránkách. Newsletter poskytuje informace o aktuálních nabídkách společností REWE Group. Pokud nám sdělíte své jméno, použijeme ho k tomu, abychom vás kontaktovali osobně. Pokud nám poskytnete další informace, použijeme je k tomu, abychom přizpůsobili obsah newsletteru vám a vašim zájmům. Po odeslání registračního formuláře obdržíte potvrzující e-mail. Registrace nabude platnosti až poté, kdy kliknete na odkaz v potvrzujícím e-mailu. Odběr newsletteru můžete kdykoliv odhlásit. K tomu stačí použít ohlašovací odkaz na konci každého e-mailu. Právním základem pro uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

5.7.3 Reklama zasílaná poštou

Vámi poskytnutou fakturační adresu používáme v souvislosti s objednávkami podanými v našem online obchodě pro přímou reklamu na podobné nabídky z našeho sortimentu. Tuto poštovní reklamu budete dostávat bez ohledu na to, zdali jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru. Tímto způsobem bychom vám rádi zasílali informace o zbožích a službách z naší nabídky, které by vás mohly zajímat na základě vašich objednávek v našem online obchodě. Pokud si tuto poštovní reklamu nepřejete dostávat, můžete proti jejímu zasílání kdykoliv vznést námitku. K tomu postačí neformální zpráva na kontaktní údaje uvedené v článku 1. Právním základem pro uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR (vyvažování zájmů, na základě zájmu společnosti ZooRoyal o adresování reklamy stávajícím zákazníkům).

5.7.4 Personalizace reklamního přístupu

Chceme vám zasílat reklamu, která je orientována na vaše osobní zájmy. Při navrhování svého reklamního přístupu analyzujeme vaše údaje a snažíme se vybrat výrobky, služby a kampaně, které vám vyhovují. Vaše údaje vyhodnocujeme, abychom rozpoznali typické vzorce nákupního chování, určili jasně vymezené cílové skupiny a dané cílové skupině pak přizpůsobili svůj reklamní přístup. Vypočtené kupní pravděpodobnosti nám pomáhají lépe rozpoznat vaše potřeby. Kromě toho nám vaše údaje umožňují zobrazovat služby, které jsou dostupné na vašem trhu, sladit četnost reklamy s vašimi uživatelskými zvyky a oslovovat vás osobně vaším jménem. Právním základem pro uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. a) a f) GDPR (souhlas nebo vyvažování zájmů, na základě zájmu společnosti ZooRoyal předkládat reklamu, které je orientována na osobní zájmy příjemce).

5.7.5 Průzkum spokojenosti zákazníků

Vaše údaje zpracováváme, abychom vás pozvali k účasti na průzkumech spokojenosti, např. po realizaci objednávky. Právním základem pro uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. a) a f) GDPR (souhlas nebo vyvažování zájmů, na základě zájmu společnosti ZooRoyal o posouzení zákaznické spokojenosti se službami ZooRoyal).

5.7.6 Heureka "Ověřeno zákazníky" 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýzy našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

5.8 Soutěže

Čas od času máte možnost účastnit se soutěží na naší webové stránce. Za účelem realizace soutěže zpracováváme vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa a případně další pro soutěž potřebné údaje). Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem ověření oprávnění k účasti, zjištění a informování výherce, zaslání výhry a pro případné zveřejnění výherce. Právním základem popsaného zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně údajů (provedení vypsání ceny).

5.9 Kontaktní formulář

Můžete nás kontaktovat pomocí našeho kontaktního formuláře. Vaše údaje zpracováváme, abychom mohli zodpovědět váš dotaz a v případě nutnosti vám zaslali požadované informační materiály. Vaše údaje mohou být předány do oddělení zodpovídající za váš dotaz. Právním základem pro uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR (opatření přijaté před uzavřením smlouvy, plnění smlouvy nebo vyvažování zájmů, na základě zájmu společnosti ZooRoyal odpovídat na dotazy zákazníků a dalších osob).

5.10 Nabídky voucherů

Máte-li zájem o nabídku voucherů od společnosti Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) a kliknete-li na banner s voucherem, pak v rámci přípravy voucheru zašleme v zašifrované podobě vaši adresu, jméno a e-mailovou adresu společnosti Sovendus (právní základ: článek 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR). Ještě před tím je IP adresa již přenesena, použita společností Sovendus výhradně pro účely bezpečnosti údajů a zpravidla po sedmi dnech anonymizována. Pro fakturační účely rovněž společnosti Sovendus zasíláme pseudonymizované číslo objednávky, hodnotu objednávky včetně měny, identifikátor relace, kód kuponu a časové razítko.

Výhodné nabídky společnosti Sovendus GmbH: Pro výběr výhodné nabídky, která je pro vás z regionálního hlediska zajímavá, pseudonymizujeme a šifrujeme podobu adresy, roku narození, země, poštovního směrovacího čísla, hashovou hodnotu e-mailové adresy a vaší IP adresy a předáváme ji společnosti Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pseudonymizovaná hashová hodnota e-mailové adresy se rovněž používá k posouzení případné námitky vůči reklamě ze strany společnosti Sovendus (čl. 21 odst. 3, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. IP adresu Sovendus používá výhradně pro účely datové bezpečnosti s tím, že tato adresa je zpravidla po sedmi dnech anonymizována (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Když kliknete na speciální nabídku, společnost Sovendus také obdrží vaše jméno, údaje o vaší adrese a vaší e-mailovou adresu v zašifrované podobě v rámci přípravy na personalizovanou žádost o speciální nabídku od poskytovatele výrobku (čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR).

Pro více informací o tom, jak společnost Sovendus zpracovává vaše údaje, nahlédněte do našich online zásad ochrany osobních údajů na www.sovendus.de/datenschutz.

5.11 Žádost o zaměstnání

Na našich webových stránkách máte možnost ucházet se online o nabízenou pozici u ZooRoyal, nebo předložit žádost o zaměstnání z vlastní iniciativy. Pro tento účel je k dispozici systém online žádostí. Přenos vašich údajů, jakož i přiložených souborů, probíhá pomocí zašifrovaného připojení. Vaše údaje obdrží personální oddělení a následně je předáno do oddělení odpovídajícího za inzerovanou pozici nebo osobám pověřeným vyřizováním žádostí o zaměstnání. Všechny zúčastněné osoby nakládají s vaší žádostí a souvisejícími dokumenty s nezbytnou mírou péče a důvěrnosti. Právním základem pro uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR a § 26 odst. 1 věta první německého federálního zákona o ochraně údajů (rozhodnutí o navázání pracovněprávního poměru).

5.12 Logy webových serverů

Když navštívíte naše webové stránky, automaticky zpracováváme připojovací údaje žádajícího počítače, abychom zajistili bezpečnost svých IT systémů, včetně IP adresy, jednotlivých webových stránek, které na našem webu navštívíte, data a doby trvání této návštěvy, identifikačních údajů používaného prohlížeče a operačního systému, jakož i webové stránky, z níž nás navštěvujete. Právním základem pro uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR (vyvažování zájmů, na základě zájmu společnosti ZooRoyal o zajištění bezpečnosti IT systémů).

 

5.13. Cookies a jiné technologie (analýza webových stránek / tracking)

V některých oblastech naší webové stránky používáme soubory cookies, např. pro zjištění preferencí návštěvníků a pro optimalizaci webové stránky na základě těchto informací. To usnadňuje pohyb na webové stránce a přináší vysokou míru uživatelské spokojenosti. Soubory cookies nám také pomáhají identifikovat obzvlášť populární oblasti naší internetové nabídky.

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na pevný disk vašeho koncového zařízení. Umožňují po určitou dobu zaznamenávat informace a identifikovat vaše koncové zařízení. Pro lepší uživatelský zážitek a individualizaci služeb používáme permanentní cookies. Dále používáme takzvané session cookies, které se automaticky vymažou, když zavřete svůj prohlížeč. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o umístění cookies. Tím je pak používání cookies pro vás transparentní. Důležité: Pokud používání cookies zcela vyloučíte, je možné, že jednotlivé funkce naší webové stránky nebudete moct používat.

5.13.1. Nezbytné technologie

Tyto služby, technologie a cookies jsou nutné pro poskytování centrálních funkcí portálu a dále pro plnění smlouvy ve vztahu k zákazníkům a kooperujícím partnerům. Jejich používání vychází z právního základu čl. 6 odst. 1, věty 1 písm. b) (uzavření nebo plnění smlouvy), písm. c) (když existují právní povinnosti) a/nebo písm. f) GDPR (převažující oprávněné zájmy). Posledně uvedené zájmy jsou zejména sledování technického výkonu webové stránky a dále náš zájem na hospodárném využívání partnerských odbytových kanálů. Proto je nelze deaktivovat ani přes náš Consent Management System, ani tak nemůžete učinit vy jako uživatelé webové stránky. Jedná se o následující / níže uvedené údaje.

5.13.1.1. Tag Management System

Zpracovatelské procesy v rámci této kategorie řídí fungování služeb, technologií a cookies, aniž by docházelo k ukládání údajů, které se v rámci těchto služeb sbírají. Současně samotný Tag Management System žádné údaje nesbírá ani neukládá. Systém se používá pro technickou realizaci vaší volby ve vztahu k nastavení sféry soukromí.

Přitom se využívá následujících technologií a poskytovatelů služeb:

 • např. Bing

(https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

a Adobe Launch https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-platform/privacy/home.html?lang=en)

5.13.1.2. Technicky nezbytné technologie webových stránek

Zpracovatelské procesy v rámci této kategorie se používají pro zajištění hladkého používání webové stránky a jejích funkcí. Bez jejich použití nelze využívat funkcí, jako je např. složení nákupního košíku.

Přitom se využívá následujících technologií a poskytovatelů služeb:

 • Cookies vlastní webové stránky

5.13.1.3 Consent Management Plattform (CMP)

Zpracovatelské procesy v rámci této kategorie uživateli umožňují individuálně řídit předávání jeho údajů dalším subjektům. Consent Management Platform se používá pro zjištění rozhodnutí uživatele, jeho zadokumentování a předání dalším systémům.

Přitom se využívá následujících technologií a poskytovatelů služeb:


5.13.1.4 Zúčtování se spolupracujícími/přidruženými partnery

Procesy zpracování v rámci této kategorie umožňují výměnu informací se spolupracujícími partnery pro účely zúčtování a odměňování. K tomuto účelu se sbírají a zpracovávají statistické údaje o transakcích.

Přitom se využívá následujících technologií a poskytovatelů služeb:

 

5.13.1.5 Prevence podvodů a ověřování bonity

Zpracovatelské procesy v rámci této kategorie se používají pro zajištění bezpečného provozu webové stránky a ověřování bonity pro zajišťovací účely.

Přitom se využívá následujících technologií a poskytovatelů služeb:

 

5.13.1.6 Základní webová analýza (s výjimkou ID zákazníka)

Procesy zpracování v této kategorii se používají pro následující účel: pro anonymní analýzu provozu, monitorování událostí a upozorňování, detekci podvodu, IT management, měření dosahu, inovace výrobků, zdokonalování a sledování navigace.

 

5.13.2 Statistické technologie

Tyto služby, technologie a cookies jsou nutné pro porozumění využívání našeho portálu našimi návštěvníky, rozeznávání chyb a stálé zlepšování portálu. Používají se na právním základu čl. 6 odst. 1, věty 1 písm. a) GDPR (vašeho souhlasu). Zpracování údajů začne teprve tehdy, když poskytnete odpovídající souhlas. Máte právo svůj souhlas (své souhlasy) kdykoli s budoucím účinkem odvolat (viz č. 11.9. této Politiky ochrany osobních údajů a dále v nastavení soukromí níže v zápatí). Odvolání souhlasu nemá dopad na oprávněnost zpracování údajů prováděného do okamžiku tohoto odvolání.

 

5.13.2.2 Měření úspěšnosti a optimalizace marketingových opatření

Zpracovatelské procesy v rámci této kategorie se využívají pro měření úspěchu specifických marketingových opatření a pro realizaci jejich optimalizovaného zaměření.

Přitom se využívá následujících technologií a poskytovatelů služeb:

 

5.13.2.5 Rozšířená webová analýza (včetně ID zákazníka)

Pro doplnění základní webové analýzy jsou po vašem souhlasu v rozšířené webové analýze zjišťovány také údaje ID zákazníka. Pod pojmem „ID zákazníka“ se rozumí pseudonymy čísel zákazníků specifické pro REWE a objednacích čísel. Tyto pseudonymy lze pro REWE přiřadit k osobám a propojit s online transakčními daty (objednávky, stornování), offline transakčními daty prostřednictvím věrnostního programu pro zákazníky (Payback) a údaji o používání (web a aplikace REWE). Propojení umožňuje REWE provádět rozšířené analýzy jako např. využití digitálních funkcí na více zařízeních (použití nákupního seznamu na webu a v aplikacích) nebo použití aplikace REWE při stacionárním nákupu.

Přitom se využívá následujících technologií a poskytovatelů služeb:

 

5.13.3. Marketingové technologie

Tyto služby, technologie a cookies se používají pro porozumění vašim zájmům a poskytování individuálních obsahů, které jsou pro vás relevantní. Jejich používání vychází z právního základu čl. 6 odst. 1, věty 1 písm. b) GDPR (vašeho souhlasu). Zpracování údajů začne teprve tehdy, když poskytnete odpovídající souhlas. Máte právo svůj souhlas (své souhlasy) kdykoli s budoucím účinkem odvolat (viz č. 11.9. této Politiky ochrany osobních údajů a dále v nastavení soukromí níže v zápatí). Odvolání souhlasu nemá dopad na oprávněnost zpracování údajů prováděného do okamžiku tohoto odvolání.

 

5.13.3.1 Osobní reklama a nabídky na této webové stránce

Zpracovatelské procesy v rámci této kategorie se používají pro usnadnění poskytování individualizovaných obsahů a produktových doporučení našim návštěvníkům na základě jejich zájmů, a to s cílem usnadnění procesu procházení a vyhledávání na webové stránce.

Přitom se využívá následujících technologií a poskytovatelů služeb:

   • např. Emarsys

(https://help.emarsys.com/hc/de/articles/360005404393-DSGVO-und-die-Emarsys-Plattform-#gdpr-and-web-channel-1)

 

5.13.3.2 Osobní reklama a remarketing na stránkách třetích stran, sociálních kanálech, vyhledávačích nebo stránkách spolupracujících partnerů

Zpracovatelské procesy v rámci této kategorie se používají pro zobrazení reklamy uživateli dle jeho zájmů na stránkách třetích stran, sociálních médiích, vyhledávačích nebo stránkách spolupracujících partnerů. Tím má být zvýšena obsahová relevance reklamy pro naše návštěvníky.

Přitom se využívá následujících technologií a poskytovatelů služeb:

   • např. Bing

(https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement)

 

5.14 Přesměrování na Sociální sítě

Na našich webových stránkách naleznete odkazy na sociální sítě Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Pinterest a Instagram. Odkazy na webové stránky sociálních sítí jsou označeny příslušným firemním logem. Pomocí těchto odkazů se dostanete na firemní prezentaci ZooRoyal na příslušné sociální síti. Kliknutím na odkaz na některou sociální síť se naváže spojení se servery dané sociální sítě. Tímto předáváte serverům příslušné sociální sítě informaci o tom, že jste navštívili náš web. Kromě toho jsou další údaje předávány poskytovateli příslušné sociální sítě. Například:

   • Adresa webových stránek, na nichž se aktivovaný odkaz nachází

   • Datum a čas přístupu k webovým stránkám nebo aktivace odkazu

   • Informace o používaném prohlížeči a operačním systému

   • IP adresa

Pokud jste v okamžiku aktivace odkazu již přihlášeni k příslušné sociální síti, poskytovatel dané sociální sítě může být z přenášených dat schopen určit vaše uživatelské jméno a případně i vaše skutečné jméno a tyto informace si dát do souvislosti s vaším osobním uživatelským účtem na dané sociální síti. Tuto možnost vytvoření spojitosti se svým osobním uživatelským účtem můžete vyloučit tím, že se předtím odhlásíte od svého uživatelského účtu.

Servery sociálních sítí se nacházejí v USA a dalších zemích mimo Evropskou unii. Příslušné údaje tudíž mohou být rovněž zpracovány poskytovatelem sociální sítě v zemích mimo Evropskou unii. Dovolujeme si upozornit, že společnosti v těchto zemích podléhají legislativě na ochranu údajů, které obvykle nechrání osobní údaje ve stejném rozsahu, jako tomu je v členských státech Evropské unie.

Dovolujeme si upozornit, že nemáme žádný vliv na rozsah, druh a účel zpracování údajů ze strany poskytovatele sociální sítě. Pro získání více informací o využívání vašich údajů ze strany sociálních sítí zahrnutých na naše stránky nahlédněte do zásad ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě.

6. Jsou údaje automaticky zpracovávány za účelem profilování?

Vaše údaje automaticky zpracováváme s cílem vyhodnotit určité osobní aspekty (profilování). Vaše údaje analyzujeme pomocí matematicko-statistických metod za účelem přizpůsobení reklamy vašim individuálním zájmům.

7. Kdo má přístup k vašim údajům a z jakého důvodu?

V rámci společnosti ZooRoyal k nim budou mít přístup pouze osoby, které vaše údaje potřebují k plnění svých úkolů. Mimo společnost ZooRoyal k vašim údajům mohou získat přístup poskytovatelé služeb, kteří nám poskytují součinnost při plnění našich úkolů. Jedná se o poskytovatele služeb v následujících kategoriích:

   • Poskytovatelé hostingových služeb pro provoz našich serverů

   • Poskytovatelé vývojářských služeb pro programování, vývoj, údržbu a podporu softwarových aplikací

   • Poskytovatelé poštovních služeb pro ověření, opravu či doplnění údajů o adresách

   • Úvěrové agentury pro vypracování úvěrových hodnocení

   • Poskytovatelé platebních služeb a banky pro zpracování plateb

   • Inkasní agentury a právní firmy pro vymáhání pohledávek

   • Poskytovatelé e-mailových služeb pro zasílání e-mailů v souvislosti s objednávkou podanou u společnosti ZooRoyal

   • Poskytovatelé služeb pro poskytování logistických služeb

   • Poskytovatelé služeb doručování zásilek pro doručování objednaného zboží

   • Spolupracující partneři pro doručování objednaného zboží prostřednictvím tržiště (marketplace)

   • Poskytovatelé služeb call centra pro zákaznický servis

   • Poskytovatelé služeb e-mailového marketingu pro rozesílání newsletterů

   • Poskytovatelé tiskových služeb pro tisk a zasílání reklamních dopisů poštou

   • Agentury pro pořádání soutěží

   • Společnosti pro průzkum trhu pro provádění studií průzkumu trhu

   • Poskytovatelé služeb pro poskytování nástrojů pro provádění průzkumů

   • Provozovatelé reklamních sítí pro reklamní kampaně a online inzerci (remarketing a retargeting)

   • Poskytovatelé služeb pro realizaci online inzerce a hodnocení jejích výsledků

   • Poskytovatelé analytických služeb pro vyhodnocení dat a analýzu využívání elektronických médií (webové stránky, aplikace)

   • Provozovatelé sociálních médií pro poskytování sociálních pluginů

Námi využívaní poskytovatelé služeb musí splňovat zvláštní požadavky na důvěrnost informací. K vašim údajům budou mít přístup pouze v rozsahu a po dobu, jak je nezbytné pro splnění příslušných úkolů.
V případě podezření na spáchání trestného činu jsme oprávněni poskytnout vaše údaje orgánům činným v trestním řízení (policie, státní zastupitelství).

8. Jsou údaje zpracovávány mimo Evropskou unii?

V souvislosti se zpracováním údajů rovněž využíváme poskytovatele služeb, kteří se nacházejí ve třetích zemích mimo Evropskou unii. Země mimo Evropskou unii přistupují k ochraně osobních údajů odlišným způsobem než země v rámci Evropské unie. V současné době Evropská komise dosud nevydala žádné rozhodnutí, podle kterého by tyto třetí země obecně nabízely odpovídající úroveň ochrany. Z tohoto důvodu jsme přijali zvláštní opatření, abychom zajistili, že vaše údaje jsou zpracovávány ve třetích zemích stejně bezpečně jako v rámci Evropské unie. S poskytovateli služeb ve třetích zemích uzavíráme smlouvu o ochraně údajů (standardní doložky o ochraně údajů) poskytnutou Evropskou komisí pro účely zpracování osobních údajů ve třetích zemích. To poskytuje dostatečné záruky, pokud jde o ochranu vašich údajů u poskytovatelů služeb ve třetích zemích. O kopii této dohody o ochraně údajů můžete požádat pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

9. Jak dlouho jsou údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je potřebujeme pro příslušné účely zpracování. Pokud již údaje nejsou nezbytné pro plnění účelů zpracování uvedených v těchto pokynech týkajících se ochrany údajů, pak budou vymazány, ledaže by jejich uchovávání bylo stále nezbytné pro plnění obchodních nebo daňových povinností týkajících se uchování údajů. Vaše údaje zpravidla mažeme po uplynutí těchto lhůt, nebo termín vymazání stanovíme na základě následujících kritérií:

   • Údaje o zákaznickém účtu ZooRoyal po skončení uživatelského vztahu

   • Údaje týkající se newsletteru ZooRoyal po odvolání souhlasu

   • Údaje o nákupech realizovaných na stránkách Zooroyal.cz nebo lokálně přímo v provozovně ZooRoyal po dobu deseti let po realizaci nákupu

   • Údaje shromažďované v souvislosti s účastí v soutěži dva měsíce po skončení dané soutěže

   • Údaje o dotazu na oddělení zákaznického servisu tři měsíce po ukončení řízení

   • Údaje o žádosti o zaměstnání týkající se inzerovaného pracovního místa šest měsíců po ukončení řízení o dané žádosti

   • Údaje v souvislosti s bodem 5.13 obvykle 7 dní až 6 let

10. Jaká jsou vaše práva?

10.1 Informace

Můžete zažádat o informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme.

10.2 Oprava

Pokud Vaše údaje nejsou (nebo již nejsou) přesné, můžete zažádat o jejich opravu. Jestliže jsou Vaše údaje neúplné, můžete zažádat o jejich doplnění.

10.3 Výmaz

Máte právo zažádat o výmaz svých údajů. Dovolujeme si upozornit, že nárok na zrušení je podmíněn existencí legitimního důvodu. Kromě toho nesmí existovat žádné předpisy, které by nám ukládaly povinnost uchovávat Vaše údaje.

10.4 Omezení zpracování

Máte právo požadovat, aby zpracování vašich údajů bylo omezeno. Dovolujeme si upozornit, že nárok na omezení zpracování je podmíněn existencí legitimního důvodu.

10.5 Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování svých údajů z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace. V případě oprávněné námitky již Vaše údaje nebudeme dále zpracovávat.

10.6 Námitka proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu

Můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých údajů pro účely přímého marketingu. To se týká i profilování v souvislosti s přímou reklamou. Svoji námitku nám můžete adresovat neformálně, nejlépe na výše uvedené kontaktní údaje pomocí klíčového slova „Námitka proti zpracování mých osobních údajů pro reklamní účely“.

10.7 Právo podat stížnost

Jestliže nesouhlasíte se zpracováním svých údajů, jste oprávněni podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

10.8 Přenositelnost údajů

Máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli v elektronické formě.

10.9 Odvolání Vašeho souhlasu

Máte právo kdykoliv odvolat svůj dříve udělený souhlas se zpracováním svých údajů. To se týká i odvolání prohlášení o souhlasu, která jste nám poskytli před nabytím platnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. před 25. 5. 2018. Nejsnazším způsobem, jak odvolat svůj souhlas je zaslat e-mail na výše uvedené kontaktní údaje. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování Vašich údajů do okamžiku tohoto odvolání.