Zásady ochrany osobních údajů

(Poslední aktualizace: 02.01.2020)

Tyto informace vám podávají přehled o zpracování vašich osobních údajů při využívání webových stránek zooroyal.cz. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů vás informujeme o tom, jaké údaje shromažďujeme, když využíváte našich služeb, a jak tyto údaje používáme. Budeme vás rovněž informovat o vašich právech podle platných právních předpisů o ochraně údajů a dáme vám vědět, na koho se obrátit, pokud budete mít případné otázky.

1. Kdo odpovídá za zpracování údajů?

Za zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s využíváním webových stránek zooroyal.cz odpovídá společnost ZooRoyal GmbH („ZooRoyal“). Kontaktní údaje jsou následující:

ZooRoyal Petcare GmbH
Schanzenstraße 6-20
51063 Kolín nad Rýnem
Německo

E-Mail: info@zooroyal.cz

2. Na koho se můžete obrátit, pokud máte dotazy týkající se zpracování údajů?

Otázky týkající se zpracování svých údajů můžete kdykoliv adresovat pověřenci pro ochranu údajů. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu údajů jsou následující:

ZooRoyal Ltd.
Pověřenec pro ochranu údajů
Schanzenstraße 6-20
51063 Kolín nad Rýnem
Německo

E-mail: info@zooroyal.cz

3. Které vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme, když navštívíte webové stránky Zooroyal.cz, využíváte naši objednávkovou službu, poskytujete nám informace prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách nebo když nás kontaktujete jakýmkoliv jiným způsobem. Zejména se může jednat o kterékoliv z následujících údajů:

 • Údaje, které poskytujete při zakládání zákaznického účtu (titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, heslo, firemní zákazník, zákazník - fyzická osoba, zákaznické číslo, datum registrace, datum posledního přihlášení)
 • Údaje, které potřebujeme pro ověření správného nastavení vašeho zákaznického účtu
 • Údaje o vašich nákupech uskutečněných na stránkách Zooroyal.cz (zboží/služby, cena, výše slevy, místo a čas transakce)
 • Údaje vyžadované pro nákup nebo dodání zboží či služeb koupených na Zooroyal.cz (fakturační adresa, doručovací adresa, číslo mobilního telefonu)
 • Údaje související se zpracováním platby (údaje o platební kartě, údaje o účtu, údaje týkající se služby PayPal)
 • Údaje o vaší volbě způsobu přepravy (ZooRoyal SparBox)
 • Informace, které obdržíme při uplatnění voucherů či kuponů a při aktivaci kreditů (uplatněné vouchery a kupony ZooRoyal, datum a místo uplatnění)
 • Data, která generujete, když přidáváte výrobky do svého nákupního košíku, přidáváte položky na svůj nákupní seznam nebo na seznam přání 
 • Údaje, které jsou shromažďovány, když využíváte naše webové stránky Zooroyal.cz pomocí cookies, webových majáků, reklamních identifikátorů a dalších jedinečných identifikátorů (navštívené stránky, odkazy, na které jste klikli, využité služby, doba využití)
 • Údaje o poloze (pokud jste v nastavení svého zařízení povolili shromažďování údajů o poloze)
 • Údaje, které poskytujete, když si objednáváte newsletter společnosti ZooRoyal (e-mailová adresa, titul, jméno, příjmení, PSČ)
 • Údaje, které vyžadujeme pro potvrzení vašeho souhlasu se zasíláním newsletteru společnosti ZooRoyal (IP adresa a časové razítko objednávky newsletteru, jakož i kliknutí na odkaz v potvrzujícím e-mailu, prohlášení o souhlasu)
 • Údaje, které obdržíme během čtení newsletteru ZooRoyal nebo z produktových doporučení zasílaných e-mailem (otevření e-mailu, kliknutí na odkazy obsažené v e-mailu, údaje o používaném koncovém zařízení, údaje o poloze na základě IP adresy, dostupnost e-mailové adresy, uskutečnění nákupu na stránkách Zooroyal.cz nebo kampaň na webových stránkách po kliknutí na nabídku)
 • Údaje, které obdržíme při účasti v soutěži, kterou pořádáme (informace o soutěži a jednotlivých odpovědích)
 • Informace, které nám poskytnete prostřednictvím webového formuláře či jinak, když kontaktujete naše oddělení zákaznického servisu
 • Informace, které poskytnete, když nás doporučíte (akce „Doporuč příteli“)
 • Data, která generujeme na základě vyhodnocení vašich údajů (zákaznické segmenty, předpokládané produktové preference)
 • Údaje, které poskytnete, když se ucházíte o inzerované pracovní místo, nebo když se u nás ucházíte o práci z vlastní iniciativy (osobní údaje, údaje o školení, údaje o vaší dosavadní profesní dráze, motivační dopis, životopis, fotografie obličeje, certifikáty)

Výše uvedené údaje zpracováváme, pouze pokud je skutečně obdržíme, například při zadávání objednávky na stránkách Zooroyal.cz nebo při účasti v některé z našich soutěží.

Rovněž zpracováváme údaje z jiných zdrojů. Může se jednat zejména o následující údaje:

 • Údaje o vaší úvěrové bonitě (při výběru způsobu úhrady, který je spojen s rizikem finančního selhání), které si vyžádáme od úvěrových agentur
 • Informace, které shromažďujeme od poskytovatelů poštovních služeb za účelem ověření, opravy či doplnění fakturační a doručovací adresy, kterou nám poskytnete

4. Existuje povinnost údaje poskytnout?

Poskytnutí vašich údajů není vyžadováno zákonem. Některé z výše uvedených údajů jsou vyžadovány pro zřízení zákaznického účtu u společnosti ZooRoyal a pro uzavření a plnění kupních smluv na zboží a služby. Pokud nám neposkytnete údaje požadované pro realizaci kupní smlouvy na zboží a služby s naší společností, nebudeme moci s vámi tuto smlouvu uzavřít. Poskytnutí ostatních údajů je dobrovolné, avšak může být nezbytné pro využívání určitých služeb. To se týká například údajů souvisejících s účastí na losování o ceny. Při zadávání údajů vás budeme informovat, kdy je nezbytné zpřístupnit dané údaje pro příslušnou službu nebo funkci. Tyto údaje jsou označeny jako povinná pole. V případě neposkytnutí požadovaných údajů nebude možné poskytovat příslušnou službu nebo funkci. V případě neposkytnutí dobrovolných údajů může dojít k tomu, že nebudeme moci poskytovat své služby ve stejné podobě a ve stejném rozsahu jako obvykle.

5. Pro jaké účely zpracováváme vaše údaje a na jakém právním základě?

5.1 Účet ZooRoyal

Pokud se u nás zaregistrujete jako zákazník, zřídíme pro vás heslem chráněný zákaznický účet. Na svém účtu ZooRoyal můžete spravovat své údaje a prohlížet si minulé, otevřené či čekající (dosud nevyřízené) objednávky. Vaše e-mailová adresa a heslo jsou využívány pro určení vaší totožnosti na vašem účtu ZooRoyal. Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (opatření přijatá před uzavřením smlouvy a plnění smlouvy).

5.2 Zpracovávání objednávek v online obchodě

Vaše údaje zpracováváme pro účely vyřizování objednávek v našem online obchodě. Sem patří dodávání zboží, zpracovávání plateb, udělování slev, používání voucherů a vyřizování reklamací a nároků z vad. Abychom vám usnadnili zadávání objednávek v našem online obchodě, podporujeme váš nákup pomocí užitečných funkcí. Mezi ně patří funkce „Moje výrobky“ a „Již koupeno“. Pod tlačítkem „Moje výrobky“ vám zobrazujeme automaticky generovaný seznam výrobků často objednávaných v minulosti. Tento seznam můžete upravit odstraněním jednotlivých výrobků. V našich výsledcích vyhledávání a na stránkách kategorií máte možnost použít funkci filtrování „Již koupeno“ pro zobrazení pouze těch výrobků, které jste si již objednali. Budeme vás informovat e-mailem o obdržení objednávky a o jejím stavu. Vaše údaje předáme třetím osobám v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro zpracování platby nebo dodání zboží. Údaje o neuhrazených pohledávkách můžeme předat inkasní agentuře za účelem vymáhání dluhu. Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy).

5.3 Úvěrové hodnocení

Při výběru způsobu úhrady, který je spojen s rizikem finančního selhání (faktura, přímé inkaso) můžeme získat úvěrové informace od společnosti SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Německo, na základě matematicko-statistických postupů pro ochranu našich oprávněných zájmů. Za tímto účelem předáváme údaje nezbytné pro úvěrové hodnocení (v případě zákazníků - fyzických osob: jméno, adresa, datum narození; v případě firemních zákazníků: firma, adresa, číslo obchodního rejstříku) společnosti SCHUFA Holding AG a obdržené informace o statistické pravděpodobnosti neuhrazení platby využíváme pro vyvážené rozhodnutí o navázání, plnění či ukončení smluvního vztahu. Úvěrové informace mohou obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (počty bodů), které se vypočtou na základě vědecky uznávaných matematicko-statistických postupů a při jejichž výpočtu jsou mimo jiné používány údaje o adrese. Vaše oprávněné zájmy budou zohledněny v souladu s platnými právními předpisy. Právním základem pro výše popsané zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR (vyvažování zájmů, na základě zájmu společnosti ZooRoyal na předcházení neschopnosti splácet v případě potenciálně nebezpečných způsobů úhrady).

5.4 Předcházení podvodům

Abychom zabránili podvodnému jednání, můžeme kontrolovat správnost a dosažitelnost údajů o adrese prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb a omezit okruh dostupných způsobů úhrady nebo odmítnout uzavření kupní smlouvy v případě neobvyklých objednacích postupů (např. zaslání na dosud nepoužívanou dodací adresu, souběžné objednání velkého množství zboží či služeb). Právním základem pro výše popsané zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR (vyvažování zájmů, na základě zájmu společnosti ZooRoyal předcházet podvodům).

5.5 Stažení krmiva/ stažení výrobku

Zpracováváme vaše údaje (jméno, e-mailová adresa, údaje o transakcích), abychom zajistili bezpečnost krmiv v případě vadných výrobků a abychom zabránili případnému úrazu nebo poškození majetku. Právním základem pro uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. c) a d) GDPR (splnění právní povinnosti, která se vztahuje na společnost ZooRoyal, nebo spíše ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby).

5.6 Reklama

Kromě zpracování vašich údajů k vyřizování objednávek v našem online obchodě vaše data rovněž využíváme k reklamním účelům, jak je podrobněji popsáno níže. Proti zpracování svých údajů pro reklamní účely můžete kdykoliv vznést námitku. K tomu postačí neformální zpráva na kontaktní údaje uvedené v článku 1.

5.6.1 Přímá reklama prostřednictvím e-mailu

Vámi poskytnutou e-mailovou adresu používáme v souvislosti s objednávkami podanými v našem online obchodě pro přímou reklamu na podobné nabídky z našeho sortimentu. Tato doporučení výrobků budete dostávat bez ohledu na to, zdali jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru. Tímto způsobem bychom vám rádi zasílali informace o zbožích a službách z naší nabídky, které by vás mohly zajímat na základě vašich objednávek v našem online obchodě. Pokud nechcete tato doporučení výrobků dostávat, můžete proti tomu kdykoliv vznést námitku, aniž by vám vznikly jakékoliv náklady, s výjimkou nákladů za přenos podle základních sazeb. K tomu postačí neformální zpráva na kontaktní údaje uvedené v článku 1. Alternativně také můžete využít odhlašovací odkaz obsažený v každém e-mailu. Právním základem pro uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR (vyvažování zájmů, na základě zájmu společnosti ZooRoyal adresovat reklamu stávajícím zákazníkům) a § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění (zpracování vaší e-mailové adresy pro přímou reklamu).

5.6.2 Newsletter

K odběru newsletteru ZooRoyal se můžete přihlásit na našich webových stránkách. Newsletter poskytuje informace o aktuálních nabídkách od ZooRoyal.cz. Pokud nám sdělíte své jméno, použijeme ho k tomu, abychom vás kontaktovali osobně. Pokud nám poskytnete další informace, použijeme je k tomu, abychom přizpůsobili obsah newsletteru vám a vašim zájmům. Po odeslání registračního formuláře obdržíte potvrzující e-mail. Registrace nabude platnosti až poté, kdy kliknete na odkaz v potvrzujícím e-mailu. Odběr newsletteru můžete kdykoliv odhlásit. K tomu stačí použít ohlašovací odkaz na konci každého e-mailu. Právním základem pro uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

5.6.3 Reklama zasílaná poštou

Vámi poskytnutou fakturační adresu používáme v souvislosti s objednávkami podanými v našem online obchodě pro přímou reklamu na podobné nabídky z našeho sortimentu. Tuto poštovní reklamu budete dostávat bez ohledu na to, zdali jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru. Tímto způsobem bychom vám rádi zasílali informace o zbožích a službách z naší nabídky, které by vás mohly zajímat na základě vašich objednávek v našem online obchodě. Pokud si tuto poštovní reklamu nepřejete dostávat, můžete proti jejímu zasílání kdykoliv vznést námitku. K tomu postačí neformální zpráva na kontaktní údaje uvedené v článku 1. Právním základem pro uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR (vyvažování zájmů, na základě zájmu společnosti ZooRoyal o adresování reklamy stávajícím zákazníkům).

5.6.4 Personalizace reklamního přístupu

Chceme vám zasílat reklamu, která je orientována na vaše osobní zájmy. Při navrhování svého reklamního přístupu analyzujeme vaše údaje a snažíme se vybrat výrobky, služby a kampaně, které vám vyhovují. Vaše údaje vyhodnocujeme, abychom rozpoznali typické vzorce nákupního chování, určili jasně vymezené cílové skupiny a dané cílové skupině pak přizpůsobili svůj reklamní přístup. Vypočtené kupní pravděpodobnosti nám pomáhají lépe rozpoznat vaše potřeby. Kromě toho nám vaše údaje umožňují zobrazovat služby, které jsou dostupné na vašem trhu, sladit četnost reklamy s vašimi uživatelskými zvyky a oslovovat vás osobně vaším jménem. Právním základem pro uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. a) a f) GDPR (souhlas nebo vyvažování zájmů, na základě zájmu společnosti ZooRoyal předkládat reklamu, které je orientována na osobní zájmy příjemce).

5.6.5 Průzkum spokojenosti zákazníků

Vaše údaje zpracováváme, abychom vás pozvali k účasti na průzkumech spokojenosti, např. po realizaci objednávky. Právním základem pro uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. a) a f) GDPR (souhlas nebo vyvažování zájmů, na základě zájmu společnosti ZooRoyal o posouzení zákaznické spokojenosti se službami ZooRoyal).

5.6.6 Sledování úspěšnosti reklamy

Hodnotíme výsledky svých marketingových činností, abychom změřili účinnost a relevanci svých kampaní. Hodnotíme úspěšnost našich reklamních opatření, abychom mohli neustále zdokonalovat své marketingové aktivity ve vašem zájmu a plánovat nová opatření. Právním základem pro uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR (vyvažování zájmů, na základě zájmu společnosti ZooRoyal na hodnocení úspěšnosti reklamních opatření).

Používáme sledovací technologii společnosti Ingenious Technologies AG, se sídlem Französische Straße 48, 10117 Berlín, pro nalezení souvislosti mezi uživatelovým kliknutím na reklamní médium nebo dokonce pouhým zobrazením reklamního média (styčný bod) a některým z vašich kroků (např. nákup v online obchodě nebo registrace k odběru newsletteru). V každém styčném bodě váš prohlížeč zasílá HTTP žádost na server společnosti Ingenious, který přenáší určité informace. Tyto informace zahrnují URL adresu webové stránky, na níž je reklamní materiál umístěn (URL adresa předtím navštívené stránky), identifikátor prohlížeče (user agent) zařízení (včetně informací o typu zařízení a operačním systému), IP adresu zařízení (tuto adresu společnost Ingenious před jejím uložením anonymizuje), záhlaví HTTP (balíček dat automaticky předávaný vaším prohlížečem s nejrůznějšími technickými informacemi), čas příslušné žádosti a, pokud je již na zařízení uložen, cookie soubor s jeho kompletním obsahem.

Zmíněná sledovací technologie ukládá cookies na vašem koncovém zařízení pro evidenci jednotlivých kroků. Soubor cookie ukládá informace o posledních styčných bodech (tj. kdy bylo konkrétní reklamní médium zobrazeno nebo kdy na něj bylo kliknuto koncovým zařízením). Kromě toho je v cookie souboru uložen jeho identifikátor (ID) vygenerovaný společností Ingenious. Společnost Ingenious ukládá data o styčných bodech a informace o vašich krocích týkajících se tohoto cookie identifikátoru. V případě nutnosti mohou být uložené styčné body zkombinovány do sekvenčního řetězce (uživatelova cesta).

V případě žádosti o provedení určitého kroku společnost Ingenious obvykle také přenáší a ukládá číslo objednávky a hodnotu vaší objednávky v nákupním košíku. Kromě toho mohou být předávány a ukládány následující hodnoty: Způsob úhrady, charakteristika „Nový zákazník“, pohlaví a zašifrovaná e-mailová adresa.

Informace předávané společnosti Ingenious, jakož i soubory cookies, slouží výhradně k účelu správného posouzení úspěšnosti určitého reklamního média a odpovídajícího účtu a jsou ospravedlněny našimi oprávněnými zájmy podle článku 6 odst. 1 věta první písm. f) GDPR.

Rozpor v případě oprávněného zájmu: Pokud nechcete, aby se vám v prohlížeči ukládaly soubory cookies, můžete svůj prohlížeč odpovídajícím způsobem nastavit. Ukládání cookies můžete ve svém prohlížeči deaktivovat v menu Nástroje/Možnosti Internetu, omezit je pouze na určité weby nebo svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás informoval ihned, jakmile je soubor cookie zaslán. Dovolujeme si však upozornit, že v tomto případě musíte očekávat omezené zobrazování online nabídek a omezení součinnosti poskytované uživateli. Cookies také můžete kdykoliv smazat. V tomto případě jsou informace uložené v souborech cookies odstraněny z vašeho mobilního zařízení.

Máte také právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. V takovém případě již osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, ledaže by ke zpracování existovaly prokazatelně přesvědčivé důvody, které zasluhují ochranu a převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu či obhajobě právních nároků.

Které soubory cookies naše sledovací technologie využívá, je podrobně uvedeno v následujícím přehledu:

Doména

Název cookie

Účel cookies a dalších informací

Doba uchování / Termín smazání

marketing.net.zooroyal

tsv

Tento soubor cookie je vytvořen v okamžiku zobrazení reklamy. Tento soubor cookie obsahuje cookie identifikátor (ID), jakož i seznam s daty o posledních styčných bodech ve formě prohlížení, která obsahují čas, URL adresu předtím navštívené stránky a kód Admedia (jedinečný identifikátor reklamního materiálu, který obsahuje informace o prodejním kanále, vydavateli, webových stránkách vydavatele a reklamním materiálu).

60 dní

marketing.net.zooroyal

tsc

Tento soubor cookie je vytvořen v okamžiku, kdy kliknete na reklamu. Tento soubor cookie obsahuje cookie identifikátor (ID), jakož i seznam s daty o posledních styčných bodech ve formě kliknutí, která obsahují čas, URL adresu předtím navštívené stránky, identifikátor stránky v zákazníkově obchodním systému a kód Admedia (jedinečný identifikátor reklamního média, který obsahuje informace o prodejním kanále, vydavateli, webových stránkách vydavatele a reklamním médiu).

5 dní

marketing.net.zooroyal

tsc

Tento soubor cookie je vytvořen v okamžiku, kdy kliknete na odhlašovací odkaz pro zrušení sledování týkající se webového prohlížeče aktuálně používaného na tomto zařízení.

neomezeně

Chcete-li resetovat nebo vypnout mobilní sledování v rámci aplikace, doporučujeme, abyste resetovali identifikátor svého zařízení nebo zakázali sledování: Postupujte podle následujících pokynů:

IOS

 • Povolit nebo zakázat sledování reklamy
  • Na Výchozí obrazovce klepněte na Nastavení > Soukromí > Reklama
  • Pro resetování personalizované reklamy, stiskněte ikonu „Zakázat reklamní sledování“ (angl. No AdTracking). Tímto bude sledování deaktivováno. Můžete jej také reaktivovat zde.
 • Resetovat identifikátor reklamy
  • Na Výchozí obrazovce klepněte na Nastavení > Soukromí > Reklama.
  • Pro vymazání identifikátoru reklamy, stiskněte „Resetovat identifikátor reklamy“ a poté stiskněte Resetovat identifikátor.

Google Android

 • Aktivovat nebo deaktivovat reklamu vycházející ze zájmů uživatele
  • Klepněte na ikonu Menu pro zobrazení seznamu aplikací. Ze seznamu aplikací vyberte ikonu Nastavení, zvolte Předvolby Google (angl. Google Preferences) a poté klepněte na ikonu.
  • Poté klepněte na ikonu Reklamy (angl. Ads).
  • Když se objeví okno, stiskněte „Deaktivovat personalizovanou reklamu“.
 • Resetování identifikátoru reklamy
  • Klepněte na ikonu Menu pro zobrazení seznamu aplikací.
  • Vyberte nastavení ze seznamu aplikací, poté zvolte nastavení Google a klepněte na příslušnou ikonu.
  • Poté klepněte na ikonu Reklamy (angl. Ads).
  • Když se otevře okno Reklama (angl. Ads), stiskněte „Resetovat identifikátor reklamy“.
  • Když se otevře potvrzující okno „Resetovat identifikátor reklamy“, klepněte OK pro resetování identifikátoru reklamy.
  • Jakmile toto potvrdíte, uvidíte v okně níže na displeji svůj nový identifikátor reklamy.

Windows Phone

 • Povolit nebo zakázat identifikátor reklamy
  • Jděte na Nastavení > Systém > Identifikátor reklamy.
  • Zde můžete povolit nebo zakázat identifikátor reklamy.
 • Resetování identifikátoru reklamy
  • Jděte na Nastavení > Systém > Identifikátor reklamy.
  • Pro resetování identifikátoru reklamy stiskněte tlačítko „Resetovat identifikátor reklamy“.

5.7 Soutěže

Čas od času máte možnost zúčastnit se soutěží na našich webových stránkách. Za účelem realizace těchto soutěží zpracováváme vaše údaje (jméno, e-mailová adresa, adresa a v případě nutnosti i další údaje vyžadované pro účely soutěže). Vaše údaje zpracováváme pro ověřování způsobilosti, určení a informování vítěze, zaslání ceny a v případě nutnosti pro zveřejnění vítěze. Právním základem pro uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR (realizace soutěží).

5.8 Analýza a sledování webových stránek

Používáme nástroje Google Analytics a Adobe Analytics pro tvorbu pseudonymních uživatelských profilů s cílem vyhovět potřebám našeho webu. Zmíněné webové analytické nástroje využívají soubory cookies. Tyto soubory vám umožňují analyzovat vaše používání příslušného webu. Vaše IP adresa bude zpracovávána pouze v anonymní podobě. Tyto webové analytické nástroje pro nás hodnotí vaše používání příslušného webu a generují zprávy o aktivitách na webu. Proti vytvoření pseudonymních uživatelských profilů můžete kdykoliv vznést námitku.

Google Analytics: V závislosti na vámi používaném typu prohlížeče si případně můžete nainstalovat plugin prohlížeče, který zabraňuje sledování. Klikněte zde a nainstalujte si tam dostupný plugin prohlížeče.
Adobe Analytics: Od webových analytických nástrojů se můžete odhlásit nastavením tzv. odhlašovacího (angl. opt-out) souboru cookie. Tím je společnosti Adobe udělen pokyn, aby nezpracovávala vaše údaje pro účely webové analýzy. Dovolujeme si upozornit, že na základě tohoto řešení nebude prováděna webová analýza, dokud prohlížeč ukládá odhlašovací soubor cookie. Pokud byste si chtěli nastavit odhlašovací soubor cookie nyní, klikněte zde.

Právním základem pro uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR (vyvažování zájmů, na základě zájmu společnosti ZooRoyal na měření a analyzování používání svých webů).

5.9 Design webu zaměřený na poptávku včetně A/B testování

Pro provádění A/B testování a optimalizaci designu našeho webu používáme Adobe Target a Optimizely. Pomocí těchto nástrojů je možné porovnat původní verzi daného webu s jeho pozměněnou variantou (např. odlišný design a obsah) a následně určit, která z těchto verzí vede k lepším výsledkům. Pro zaznamenávání náhodně vybraných jednotlivých návštěv používáme nástroj Mouseflow. Tento nástroj vytváří záznam pohybů myši a kliknutí. Přehráváme si jednotlivé náhodně vybrané návštěvy webu s cílem realizovat na základě těchto poznatků zlepšení našeho webu. Proti zpracování pomocí uvedených nástrojů můžete vznést námitku.

Adobe Target: Máte možnost Adobe Target deaktivovat na těchto webových stránkách ohlášením se zde.

Optimizely: Máte možnost deaktivovat Optimizely na těchto webových stránkách odhlášením se zde.

Mouseflow: Pokud nechcete zaznamenávat pohyb pomocí nástroje Mouseflow, můžete jej deaktivovat zde.

Právním základem pro uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR (vyvažování zájmů, na základě zájmu společnosti ZooRoyal analyzovat používání jejích webových stránek a zlepšování jejich designu).

5.10 Online inzerce vycházející z uživatelského chování (Remarketing/Retargeting)

Naše webové stránky nebo webové stránky, z nichž jste byli právě přesměrováni, zpracovávají vaše uživatelské chování. Celé to funguje následujícím způsobem: Když navštívíte naše webové stránky, je možné, že provozovatel reklamní sítě může zjistit charakteristické vlastnosti vašeho prohlížeče nebo vašeho zařízení (např. vytvoří tzv. otisk prohlížeče (angl. browser fingerprint)), vyhodnotit vaši IP adresu nebo uložit některou charakteristickou vlastnost v podobě malého textového souboru na vaše zařízení (např. cookies třetích stran). Je také možné, že provozovatel reklamní sítě dává vaši návštěvu na našich webových stránkách do souvislosti a ukládá ji pomocí jedné nebo více těchto charakteristických vlastností s cílem zobrazit naši reklamu na jiných stránkách v síti Internet.

Výše uvedené charakteristické vlastnosti jsou navrženy jako pseudonyma a provozovatel reklamní sítě je může využít pro rozpoznání vašeho zařízení na jiných webových stránkách. Pokud například navštívíte některou stránku, která je zapojena do reklamní sítě příslušného operátora (tj. zobrazuje reklamu jménem tohoto provozovatele reklamní sítě), provozovatel reklamní sítě může rozpoznat vaše zařízení a váš prohlížeč na základě výše uvedených charakteristických vlastností.

Na naše webové stránky také můžeme umístit tzv. remarketingové značky (angl. tags). To znamená, že do našich webových stránek zahrneme klíčová slova, která obsahují tvrzení týkající se obsahu zobrazované stránky (jako jsou např. kategorie výrobků a služeb). Námi používaná klíčová slova neobsahují žádné osobní ani citlivé informace. Provozovatel reklamní sítě obdrží a uloží tato klíčová slova pro výše uvedené charakteristické vlastnosti. Když tedy navštívíte stránku, kterou jsme označili konkrétní kategorií výrobků, pak provozovatel reklamní sítě toto klíčové slovo uloží a spáruje ho s vašimi charakteristickými vlastnostmi.

Takto můžeme pověřit provozovatele reklamní sítě umístěním reklam na další weby na základě stránek navštívených na našem webu. Pokud tudíž navštívíte jiný web zapojený do reklamní sítě daného provozovatele, provozovatel může použít charakteristické vlastnosti a klíčová slova uložená pro tyto vlastnosti k tomu, aby určil, zdali jsou vám zobrazovány naše reklamy, a pokud ano, které z nich by vám měly být zobrazeny.

Pokud se přihlásíte k některému provozovateli reklamní sítě (např. Google) pomocí svých vlastních přihlašovacích údajů, pak tento provozovatel může dát do spojitosti charakteristické vlastnosti různých prohlížečů a zařízení. Pokud tedy provozovatel reklamní sítě vytvořil jedinečný identifikátor pro vámi používaný stolní počítač nebo notebook, smartphone či tablet, pak lze tyto identifikátory dát do spojitosti s vašimi pověřeními, jakmile začnete využívat, nebo jakmile jste využili některou ze služeb provozovatele sítě. To usnadňuje cílenou distribuci našich reklamních kampaní mimo zařízení ze strany provozovatele reklamní sítě. Provozovatel reklamní sítě tak však učiní, pouze pokud jste v minulosti s tímto zpracováním údajů vyslovili svůj souhlas.

Abychom zobrazovali reklamu na základě vašeho uživatelského chování, spolupracujeme s různými poskytovateli. Tyto poskytovatele pro vás uvádíme v následujícím přehledu. Proti této formě reklamy můžete kdykoliv vznést námitku. Za tímto účelem použijte odkaz pro odhlášení uvedený v následujícím přehledu.

 

Poskytovatel

Poskytovatelovy zásady ochrany osobních údajů

Poskytovatelův odkaz pro odhlášení

ad4mat

https://bit.ly/2NDaLJ2

https://bit.ly/1XNJwuV

AdForm

https://bit.ly/32cb5lY

https://bit.ly/2DbTz9n

Adingo

https://bit.ly/25QmiIY

https://bit.ly/25QmiIY

AdMeta

https://bit.ly/2zs4c3K

https://bit.ly/2NP37eX

AdScale

https://bit.ly/30K51AP

https://bit.ly/1R9nCOQ

ADTECH

https://aol.it/230sCsc

https://bit.ly/2NP37eX

Affilinet

https://bit.ly/2Ugo2s9

https://bit.ly/2Ugo2s9

Akamai

https://akamai.me/230nPH3

https://bit.ly/1kWunFq

Akanoo

https://bit.ly/2ZCh85C

https://bit.ly/2ofHzva

AppNexus

https://bit.ly/28s4jHz

https://bit.ly/1PlorPS

IPONWEB

https://bit.ly/1Yhe6eN

https://bit.ly/1ri98kM

Bing Ads

https://bit.ly/2LDCHsW

https://bit.ly/2JdwBB0

BlueKai

https://bit.ly/21ehrL0

https://bit.ly/2EF6wsH

BrightRoll

https://bit.ly/1BaoI0R

https://bit.ly/2NP37eX

ChannelPilot

https://bit.ly/2rIbw75

https://bit.ly/2KoUbaP

Criteo

https://bit.ly/2H6fYUx

https://bit.ly/2H6fYUx

DoubleClick

https://bit.ly/1R0VurR

https://bit.ly/1PloXNZ

eXelate

https://bit.ly/1XfyAW7

https://bit.ly/230pGvv

Facebook Exchange (FBX)

https://bit.ly/1gi9r5J

https://bit.ly/1ERUHG8

Google AdWords

https://bit.ly/1R0VurR

https://bit.ly/1PloXNZ

Improve Digital

https://bit.ly/1UIqOR0

https://bit.ly/1UIpVIb

Index Exchange (Formerly Casale Media)

https://bit.ly/24HJOlA

https://bit.ly/1kWunFq

sovrn (formerly Lijit Networks)

https://bit.ly/28sawDl

https://bit.ly/1UbBMP4

LiveRail

https://bit.ly/1gi9r5J

https://bit.ly/1ERUHG8

MediaMath

https://bit.ly/325QHTA

https://bit.ly/325RgNc

MyThings

https://bit.ly/1zsTsyU

https://bit.ly/2NP37eX

Neory

https://bit.ly/1UIsA4B

https://bit.ly/1UIsA4B

OpenX

https://bit.ly/1S01QYX

https://bit.ly/1S01QYX

PubMatic

https://bit.ly/1WJv85X

https://bit.ly/1XNH1cb

Pulsepoint Ad Exchange

https://bit.ly/2NCIBhm

https://bit.ly/1Yji9ro

Rubicon Project

https://bit.ly/1PRTdpf

https://bit.ly/1tj2EDP

Smart AdServer

https://bit.ly/1U6ol60

https://bit.ly/2ZuGYol

Smartclip

https://bit.ly/21egh28

https://bit.ly/2Zyq4sX

Sticky Ads

https://bit.ly/1Us1tIC

https://bit.ly/2L1yMaY

Taboola

https://bit.ly/21efVbH

https://bit.ly/2GXJjP3

Usemax

https://bit.ly/342uzv8

https://bit.ly/1U6n52J

Ve Interactive

https://bit.ly/2zvYAFC

https://bit.ly/2HyR3dL

Yahoo Ad Exchange

https://bit.ly/1rhWaDI

https://bit.ly/2NP37eX

Yahoo! Web Analytics

https://bit.ly/1XNtAJc

https://bit.ly/2NP37eX

Yieldlab

https://bit.ly/1to9MPR

https://bit.ly/2ZAEDfu

 

Pro více informací o online inzerci vycházející z uživatelského chování a o jednotlivých poskytovatelích, navštivte www.youronlinechoices.com/cz/ Na této stránce také máte možnost vznést námitku vůči online inzerci jednotlivých nebo veškerých poskytovatelů, která vychází z uživatelského chování.

Právním základem pro uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR (vyvažování zájmů, na základě zájmu společnosti ZooRoyal a provozovatele reklamní sítě předkládat reklamu, které je zaměřena na individuální zájmy příjemce).

5.11 Facebook pixel

Používáme remarketingovou funkci s názvem „Vlastní cílová skupina“ (angl. Custom Audience), kterou nabízí síť Facebook. To nám umožňuje zacílit na návštěvníky našeho webu reklamu, když navštíví sociální síť Facebook. Za tímto účelem na našem webu uvádíme remarketingovu značku sítě Facebook (Facebook pixel). Facebook pixel se používá pro připojení k serverům Facebooku, když tento web navštívíte. Takto jsou síti Facebook poskytnuty informace o tom, které z našich webových stránek jste navštívili. Facebook si tyto informace dá do souvislosti s vaším Facebookovým účtem. Pokud si nepřejete, aby síť Facebook spojovala shromažďované informace přímo s vaším Facebookovým účtem, pak můžete remarketingovou funkci „Vlastní cílová skupina“ (angl. Custom Audience) deaktivovat zde. Musíte být přihlášeni k síti Facebook.

Právním základem pro uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR (vyvažování zájmů, na základě zájmu společností ZooRoyal a Facebook předkládat reklamu, která je orientována na osobní zájmy příjemce).

5.12 Sociální sítě

Na našich webových stránkách naleznete odkazy na sociální sítě Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Pinterest a Instagram. Odkazy na webové stránky sociálních sítí jsou označeny příslušným firemním logem. Pomocí těchto odkazů se dostanete na firemní prezentaci ZooRoyal na příslušné sociální síti. Kliknutím na odkaz na některou sociální síť se naváže spojení se servery dané sociální sítě. Tímto předáváte serverům příslušné sociální sítě informaci o tom, že jste navštívili náš web. Kromě toho jsou další údaje předávány poskytovateli příslušné sociální sítě. Například:

 • Adresa webových stránek, na nichž se aktivovaný odkaz nachází
 • Datum a čas přístupu k webovým stránkám nebo aktivace odkazu
 • Informace o používaném prohlížeči a operačním systému
 • IP adresa

Pokud jste v okamžiku aktivace odkazu již přihlášeni k příslušné sociální síti, poskytovatel dané sociální sítě může být z přenášených dat schopen určit vaše uživatelské jméno a případně i vaše skutečné jméno a tyto informace si dát do souvislosti s vaším osobním uživatelským účtem na dané sociální síti. Tuto možnost vytvoření spojitosti se svým osobním uživatelským účtem můžete vyloučit tím, že se předtím odhlásíte od svého uživatelského účtu.

Servery sociálních sítí se nacházejí v USA a dalších zemích mimo Evropskou unii. Příslušné údaje tudíž mohou být rovněž zpracovány poskytovatelem sociální sítě v zemích mimo Evropskou unii. Dovolujeme si upozornit, že společnosti v těchto zemích podléhají legislativě na ochranu údajů, které obvykle nechrání osobní údaje ve stejném rozsahu, jako tomu je v členských státech Evropské unie.

Dovolujeme si upozornit, že nemáme žádný vliv na rozsah, druh a účel zpracování údajů ze strany poskytovatele sociální sítě. Pro získání více informací o využívání vašich údajů ze strany sociálních sítí zahrnutých na naše stránky nahlédněte do zásad ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě.

5.13 Kontaktní formulář

Můžete nás kontaktovat pomocí našeho kontaktního formuláře. Vaše údaje zpracováváme, abychom mohli zodpovědět váš dotaz a v případě nutnosti vám zaslali požadované informační materiály. Vaše údaje mohou být předány do oddělení zodpovídající za váš dotaz. Právním základem pro uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR (opatření přijaté před uzavřením smlouvy, plnění smlouvy nebo vyvažování zájmů, na základě zájmu společnosti ZooRoyal odpovídat na dotazy zákazníků a dalších osob).

5.14 Nabídky voucherů

Máte-li zájem o nabídku voucherů od společnosti Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) a kliknete-li na banner s voucherem, pak v rámci přípravy voucheru zašleme v zašifrované podobě vaši adresu, jméno a e-mailovou adresu společnosti Sovendus (právní základ: článek 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR). Ještě před tím je IP adresa již přenesena, použita společností Sovendus výhradně pro účely bezpečnosti údajů a zpravidla po sedmi dnech anonymizována. Pro fakturační účely rovněž společnosti Sovendus zasíláme pseudonymizované číslo objednávky, hodnotu objednávky včetně měny, identifikátor relace, kód kuponu a časové razítko.

Výhodné nabídky společnosti Sovendus GmbH: Pro výběr výhodné nabídky, která je pro vás z regionálního hlediska zajímavá, pseudonymizujeme a šifrujeme podobu adresy, roku narození, země, poštovního směrovacího čísla, hashovou hodnotu e-mailové adresy a vaší IP adresy a předáváme ji společnosti Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pseudonymizovaná hashová hodnota e-mailové adresy se rovněž používá k posouzení případné námitky vůči reklamě ze strany společnosti Sovendus (čl. 21 odst. 3, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. IP adresu Sovendus používá výhradně pro účely datové bezpečnosti s tím, že tato adresa je zpravidla po sedmi dnech anonymizována (Art. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Když kliknete na speciální nabídku, společnost Sovendus také obdrží vaše jméno, údaje o vaší adrese a vaší e-mailovou adresu v zašifrované podobě v rámci přípravy na personalizovanou žádost o speciální nabídku od poskytovatele výrobku (čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR).

Pro více informací o tom, jak společnost Sovendus zpracovává vaše údaje, nahlédněte do našich online zásad ochrany osobních údajů na www.sovendus.de/datenschutz.

5.15 Žádost o zaměstnání

Na našich webových stránkách máte možnost ucházet se online o nabízenou pozici u ZooRoyal, nebo předložit žádost o zaměstnání z vlastní iniciativy. Pro tento účel je k dispozici systém online žádostí. Přenos vašich údajů, jakož i přiložených souborů, probíhá pomocí zašifrovaného připojení. Vaše údaje obdrží personální oddělení a následně je předáno do oddělení odpovídajícího za inzerovanou pozici nebo osobám pověřeným vyřizováním žádostí o zaměstnání. Všechny zúčastněné osoby nakládají s vaší žádostí a souvisejícími dokumenty s nezbytnou mírou péče a důvěrnosti. Právním základem pro uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR a § 26 odst. 1 věta první německého federálního zákona o ochraně údajů (rozhodnutí o navázání pracovněprávního poměru).

5.16 Logy webových serverů

Když navštívíte naše webové stránky, automaticky zpracováváme připojovací údaje žádajícího počítače, abychom zajistili bezpečnost svých IT systémů, včetně IP adresy, jednotlivých webových stránek, které na našem webu navštívíte, data a doby trvání této návštěvy, identifikačních údajů používaného prohlížeče a operačního systému, jakož i webové stránky, z níž nás navštěvujete. Právním základem pro uvedené zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR (vyvažování zájmů, na základě zájmu společnosti ZooRoyal o zajištění bezpečnosti IT systémů).

5.17 Cookies

Na některých místech našich webových stránek používáme cookies, např. pro rozpoznání preferencí návštěvníků a k tomu, abychom v souladu s tím mohli celý web vhodně navrhnout. To usnadňuje orientaci na webu a zajišťuje vysoký stupeň uživatelského komfortu. Cookies nám rovněž pomáhají určit obzvlášť oblíbené části našich webových stránek.
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na pevném disku vašeho koncového zařízení. Umožňují vám ukládat informace po určitou dobu a rozpoznat vaše zařízení. Pro lepší orientaci uživatele a představení jednotlivých služeb používáme permanentní cookies. Používáme rovněž tzv. cookies relace, které jsou automaticky smazány, když zavřete svůj prohlížeč. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o umístění cookies. Díky tomu je používání cookies vůči vám transparentní. Důležité: pokud zcela vyloučíte používání cookies, nebudete moci využívat některé funkce našich webových stránek.
Na našich stránkách používáme následující typy cookies:

 • absolutně nezbytné cookies
 • výkonnostní cookies
 • funkční / personalizační cookies
 • cílené cookies

Absolutně nezbytné cookies: Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli pohybovat na webových stránkách a využívat jejich funkce, například při přístupu do jejich heslem chráněných částí. Bez těchto cookies vám nemůžeme poskytovat určité služby, které jste požadovali. Cookies používáme pro jedinečnou identifikaci registrovaných uživatelů tak, aby bylo možné určit jejich totožnost během jejich pobytu na webových stránkách a když se na stránky vrátí.

Výkonnostní cookies: Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají daný web, například které konkrétní stránky navštěvují nejčastěji a zdali z webových stránek dostávají chybové zprávy. Údaje shromažďované pomocí těchto cookies jsou využívány ke zlepšování funkčnosti a služeb příslušného webu. Výkonnostní cookies používáme k získávání statistických údajů o tom, jak jsou naše webové stránky používány, a ke zjišťování účinnosti svých reklamních kampaní.

Funkční / personalizační cookies: Tyto cookies umožňují webům pamatovat si předchozí informace o návštěvníkovi (např. uživatelské jméno nebo jazyk) s cílem nabídnout optimalizované funkce přizpůsobené danému návštěvníkovi. Tyto cookies také slouží k zachování vámi zvoleného nastavení na daném webu (např. druhu nebo velikosti písma a dalších uživatelem nastavitelných voleb). Dále jsou používány k poskytování požadovaných služeb (např. k přehrání videa). Tyto cookies nejsou schopny sledovat vaši činnost, pokud jde o prohlížení jiných webů. Neshromažďují o vás žádné informace, které lze využít k reklamním účelům a nemohou sledovat, kde jste byli na Internetu mimo naše webové stránky. Funkční/personalizační cookies používáme k tomu, abychom vás poznali, když navštívíte náš web, pro personalizaci obsahu a pro uložení vašich nastavení.

Cílené cookies: Tyto cookies jsou používány pro přizpůsobení reklamy vám a vašim potřebám. Dále se k používají k omezení toho, jak často vidíte určitou reklamu, měření účinnosti konkrétní reklamní kampaně a k pochopení chování lidí po shlédnutí reklamy. Cílené cookies jsou obvykle umisťovány na stránkách reklamních sítí se souhlasem provozovatele daného webu. Tyto cookies poznají, že uživatel navštívil určitý web a tyto informace předají dalším reklamním společnostem. Často jsou propojeny s některou webovou funkcionalitou zajišťovanou touto společností. Cílené cookies používáme k přizpůsobení reklamy na dalších webech vaší osobě a k poskytování informací o vaší návštěvě reklamním sítím, jejichž služeb využíváme, abyste později mohli shlédnout přesně tu reklamu, o níž máte potenciálně zájem na základě vašeho chování při prohlížení Internetu.

6. Jsou údaje automaticky zpracovávány za účelem profilování?

Vaše údaje automaticky zpracováváme s cílem vyhodnotit určité osobní aspekty (profilování). Vaše údaje analyzujeme pomocí matematicko-statistických metod za účelem přizpůsobení reklamy vašim individuálním zájmům.

7. Kdo má přístup k vašim údajům a z jakého důvodu?

V rámci společnosti ZooRoyal k nim budou mít přístup pouze osoby, které vaše údaje potřebují k plnění svých úkolů. Mimo společnost ZooRoyal k vašim údajům mohou získat přístup poskytovatelé služeb, kteří nám poskytují součinnost při plnění našich úkolů. Jedná se o poskytovatele služeb v následujících kategoriích:

 • Poskytovatelé hostingových služeb pro provoz našich serverů
 • Poskytovatelé vývojářských služeb pro programování, vývoj, údržbu a podporu softwarových aplikací
 • Poskytovatelé poštovních služeb pro ověření, opravu či doplnění údajů o adresách
 • Úvěrové agentury pro vypracování úvěrových hodnocení
 • Poskytovatelé platebních služeb a banky pro zpracování plateb
 • Inkasní agentury a právní firmy pro vymáhání pohledávek
 • Poskytovatelé e-mailových služeb pro zasílání e-mailů v souvislosti s objednávkou podanou u společnosti ZooRoyal
 • Poskytovatelé služeb pro poskytování logistických služeb
 • Poskytovatelé služeb doručování zásilek pro doručování objednaného zboží
 • Spolupracující partneři pro doručování objednaného zboží prostřednictvím tržiště (marketplace)
 • Poskytovatelé služeb call centra pro zákaznický servis
 • Poskytovatelé služeb e-mailového marketingu pro rozesílání newsletterů
 • Poskytovatelé tiskových služeb pro tisk a zasílání reklamních dopisů poštou
 • Agentury pro pořádání soutěží
 • Společnosti pro průzkum trhu pro provádění studií průzkumu trhu
 • Poskytovatelé služeb pro poskytování nástrojů pro provádění průzkumů
 • Provozovatelé reklamních sítí pro reklamní kampaně a online inzerci (remarketing a retargeting)
 • Poskytovatelé služeb pro realizaci online inzerce a hodnocení jejích výsledků
 • Poskytovatelé analytických služeb pro vyhodnocení dat a analýzu využívání elektronických médií (webové stránky, aplikace)
 • Provozovatelé sociálních médií pro poskytování sociálních pluginů

Námi využívaní poskytovatelé služeb musí splňovat zvláštní požadavky na důvěrnost informací. K vašim údajům budou mít přístup pouze v rozsahu a po dobu, jak je nezbytné pro splnění příslušných úkolů.
V případě podezření na spáchání trestného činu jsme oprávněni poskytnout vaše údaje orgánům činným v trestním řízení (policie, státní zastupitelství).

8. Jsou údaje zpracovávány mimo Evropskou unii?

V souvislosti se zpracováním údajů rovněž využíváme poskytovatele služeb, kteří se nacházejí ve třetích zemích mimo Evropskou unii. Země mimo Evropskou unii přistupují k ochraně osobních údajů odlišným způsobem než země v rámci Evropské unie. V současné době Evropská komise dosud nevydala žádné rozhodnutí, podle kterého by tyto třetí země obecně nabízely odpovídající úroveň ochrany. Z tohoto důvodu jsme přijali zvláštní opatření, abychom zajistili, že vaše údaje jsou zpracovávány ve třetích zemích stejně bezpečně jako v rámci Evropské unie. S poskytovateli služeb ve třetích zemích uzavíráme smlouvu o ochraně údajů (standardní doložky o ochraně údajů) poskytnutou Evropskou komisí pro účely zpracování osobních údajů ve třetích zemích. To poskytuje dostatečné záruky, pokud jde o ochranu vašich údajů u poskytovatelů služeb ve třetích zemích. O kopii této dohody o ochraně údajů můžete požádat pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

9. Jak dlouho jsou údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je potřebujeme pro příslušné účely zpracování. Pokud již údaje nejsou nezbytné pro plnění účelů zpracování uvedených v těchto pokynech týkajících se ochrany údajů, pak budou vymazány, ledaže by jejich uchovávání bylo stále nezbytné pro plnění obchodních nebo daňových povinností týkajících se uchování údajů. Vaše údaje zpravidla mažeme po uplynutí těchto lhůt, nebo termín vymazání stanovíme na základě následujících kritérií:

 • Údaje o zákaznickém účtu ZooRoyal po skončení uživatelského vztahu
 • Údaje týkající se newsletteru ZooRoyal po odvolání souhlasu
 • Údaje o nákupech realizovaných na stránkách Zooroyal.cz nebo lokálně přímo v provozovně ZooRoyal po dobu deseti let po realizaci nákupu
 • Údaje shromažďované v souvislosti s účastí v soutěži dva měsíce po skončení dané soutěže
 • Údaje o dotazu na oddělení zákaznického servisu tři měsíce po ukončení řízení
 • Údaje o žádosti o zaměstnání týkající se inzerovaného pracovního místa šest měsíců po ukončení řízení o dané žádosti

10. Jaká jsou vaše práva?

10.1 Informace

Můžete zažádat o informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme.

10.2 Oprava

Pokud vaše údaje nejsou (nebo již nejsou) přesné, můžete zažádat o jejich opravu. Jestliže jsou vaše údaje neúplné, můžete zažádat o jejich doplnění.

10.3 Výmaz

Máte právo zažádat o výmaz svých údajů. Dovolujeme si upozornit, že nárok na zrušení je podmíněn existencí legitimního důvodu. Kromě toho nesmí existovat žádné předpisy, které by nám ukládaly povinnost uchovávat Vaše údaje.

10.4 Omezení zpracování

Máte právo požadovat, aby zpracování Vašich údajů bylo omezeno. Dovolujeme si upozornit, že nárok na omezení zpracování je podmíněn existencí legitimního důvodu.

10.5 Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování svých údajů z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace. V případě oprávněné námitky již Vaše údaje nebudeme dále zpracovávat.

10.6 Námitka proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu

Můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých údajů pro účely přímého marketingu. To se týká i profilování v souvislosti s přímou reklamou. Svoji námitku nám můžete adresovat neformálně, nejlépe na výše uvedené kontaktní údaje pomocí klíčového slova „Námitka proti zpracování mých osobních údajů pro reklamní účely“.

10.7 Právo podat stížnost

Jestliže nesouhlasíte se zpracováním svých údajů, jste oprávněni podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

10.8 Přenositelnost údajů

Máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli v elektronické formě.

10.9 Odvolání Vašeho souhlasu

Máte právo kdykoliv odvolat svůj dříve udělený souhlas se zpracováním svých údajů. To se týká i odvolání prohlášení o souhlasu, která jste nám poskytli před nabytím platnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. před 25. 5. 2018. Nejsnazším způsobem, jak odvolat svůj souhlas je zaslat e-mail na výše uvedené kontaktní údaje. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování Vašich údajů do okamžiku tohoto odvolání.