Reaktory

Filtrovat
<
Aqua Medic
Dupla Marin
200 l/h
350 l/h
450 l/h
Mořská voda
Sladká voda
0.4
0.8
1.4

V této kategorii najdete vše, co patří do oblasti reaktorů. Takové reaktory jsou koncipovány pro optimalizaci úpravy vody v akváriích se sladkou a mořskou vodou. Všechny naše reaktory jsou od firmy GroTech, které v tomto směru udělala velký pokrok a neustále představuje inovace.

S vysoce kvalitními zařízeními můžete dosáhnout cílené a účinné péče o vodu v akváriu, protože reaktory obohacují vodu o důležité přídavné látky a minerály; díky tomu je zajištěna optimální péče o flóru a faunu.

Reaktory pro obohacování vápníkem se používají především v akváriu s mořskou vodou. V zařízení se přitom na základě kontrolovaného přidaného množství CO2 uvolňují hydrouhličitany a vápník, které zajišťují dostatečný přísun vápníku pro korály a současně stabilizují karbonátovou tvrdost. Filtry dusičnanů se naproti tomu používají s pomalým proudem, aby v reaktoru vzniklo prostředí chudé na kyslík, ve kterém by bakterie mohly dusičnan přeměnit na nebezpečný plynný dusík.