Písek do akvária

Filtrovat
<
Aqua Medic
JBL
bílá
hnědá
oranžová
přírodní
černá
červená
šedá
Písek
Živný substrát
Mořská voda
Sladká voda

V přírodě se vyskytuje mnoho vodních ploch a toků, jejichž dno je tvořeno jemným světlým pískem. Části velkých afrických vnitrozemských moří, říční oblasti v Jižní Americe a části břehů asijských vod obsahují ten nejjemnější písek, který slouží k různým účelům. Jemnost písku umožňuje celé řadě živočichů tření na dně a ochranu nakladených vajíček před predátory. Terčovci a další vrubozubcovití víří písčité dno „foukáním“ a hledají tak vsáknutou potravu nebo larvy hmyzu, které se zde ukrývají. Jiné druhy ryb naopak do písčitého dna zahrabávají nalezené prázdné ulity a využívají je jako úkryt. Mnoho druhů rejnoků, sumci a bezobratlí potřebují písčité dno jako úkryt a upřednostňují jemné dno, protože hrubší struktury mohou při hledání potravy na dně, k němuž ryby žijící převážně u dna používají vousky a ploutve, způsobit podráždění nebo dokonce poranění sliznic. Pravidelné čištění dna odsáváním zbytků krmiva a exkrementů lze rozhodně doporučit, protože v ojedinělých případech a při větším množství usazenin může dojít k zahájení hnilobných procesů.