Podmínky účasti v soutěži

Podmínky účasti: Vánoční soutěž 2020 na Instagramu/Facebooku


Platí následující podmínky:


1. Pořadatel
Soutěž pořádá společnost ZooRoyal Petcare GmbH, Schanzenstrasse 6-20, 51063 Kolín, Spolková republika Německo (dále jen „ZooRoyal“ nebo „my“).


2. Účastníci
Zúčastnit se mohou osoby, které dosáhly věku 18 let a mají své bydliště v České republice. Zaměstnanci společnosti ZooRoyal Petcare GmbH a jejich rodinní příslušníci se nemohou zúčastnit.
Účast prostřednictvím výherních klubů nebo účastnických a registračních služeb, automatizované přihlašování, vícenásobné účasti a účast s falešnými identitami nebo s identitami třetích osob nejsou dovoleny.
Účastníci musí za určitých okolností prokázat svoje oprávnění k účasti v soutěži. Neprokážou-li účastníci ve lhůtě stanovené společností ZooRoyal své oprávnění k účasti, vyhrazuje si společnost ZooRoyal právo vyloučit účastníky z účasti v soutěži.


3. Výhra
Účastníci soutěží o 1 z 25 Schatzkiste pro psy nebo kočky. Konkrétní varianta bude výhercům zaslána podle jejich volby v soutěžním komentáři.
V nepravděpodobném případě, že výhra nebude k dispozici, si společnost ZooRoyal vyhrazuje právo provést náhradu podle vlastního uvážení za jinou alternativu ve stejné hodnotě.


4. Jak probíhá účast?
Soutěž probíhá od 7.12. 2020 do 12:00 dne 10. 12. 2020 na sociálních sítích Instagram a Facebook.
Pro účast v soutěži musí účastník vložit komentář pod soutěžní příspěvek. Komentář musí obsahovat informaci, zda účastník soutěží o Schatzkiste pro psy nebo pro kočky. Po vyhlášení výherců nelze již variantu měnit.


5. Informování účastníků
Výherci budou vylosováni náhodně ze všech účastníků splňujících podmínky účasti.
Výherci budou kontaktováni po ukončení soutěže pomocí zprávy na sociální síti Instagram nebo Facebook se žádostí o zaslání kontaktních údajů (Jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, email) do 48 hodin. Bez včasného zaslání kontaktních údajů propadá nárok na výhru.
V případě nedoručitelnosti oznámení o výhře není společnost ZooRoyal povinna zajistit další pátrání. Nárok výhru v tomto případě propadá.


6. Zaslání výhry
Výhra bude zaslána na kontaktní údaje poskytnuté výhercem po oznámení o výhře. Výherci bude zaslána varianta Schatzkiste, kterou uvedl ve svém soutěžním komentáři. Variantu Schatzkiste nelze po oznámení o výhře měnit.
V případě nedoručitelnosti výhry není společnost ZooRoyal povinna zajistit další pátrání. Nárok na výhru v tomto případě propadá.
Zasláním výhry přechází riziko zhoršení a případné zkázy výhry na výherce.


7. Zveřejnění výherců
Společnost ZooRoyal si vyhrazuje právo zveřejnit název profilu výherce na sociálních sítích (přezdívka, konkrétní jméno), případně také křestní jméno, první písmeno příjmení a místo bydliště na internetových stránkách www.zooroyal.cz a na profilech společnosti ZooRoyal na sociálních sítích.


8. Vyloučení účastníků
Společnost ZooRoyal si vyhrazuje právo vyloučit bez uvedení důvodů z účasti účastníky, kteří uvedou nesprávné nebo neúplné údaje, používají nedovolené pomocné prostředky, u nichž existuje podezření na manipulaci, nebo jiným způsobem poruší podmínky účasti.
Jsou-li naplněny předpoklady pro vyloučení z účasti, lze výhru dodatečně odejmout nebo v případě, že již byla doručena požadovat navrácení.
Společnost ZooRoyal si vyhrazuje právo vyzvat při podezření na existenci důvodu k vyloučení účastníka k vyjádření jeho stanoviska. Neposkytnou-li účastníci ve lhůtě stanovené společností ZooRoyal své vyjádření, vyhrazuje si společnost ZooRoyal právo vyloučit účastníky z účasti.
Další důvody k vyloučení z účasti jsou stanoveny v bodě 2.


9. Nedoručení výhry
Nelze-li výhru výherci doručit (např. proto, že byl nárok na výhru zrušen na základě podmínek účasti, nebo výherce výhru nepřijme), má společnost ZooRoyal právo naložit s výhrou podle vlastního uvážení (např. zda bude výhra podle těchto podmínek účasti udělena účastníkům, kteří ji nezískali, nebo zda jim udělena nebude a bude použita např. pro jinou soutěž).


10. Ochrana osobních údajů
Odkazujeme na samostatné informace o ochraně osobních údajů https://www.zooroyal.cz/ochrana-osobnich-udaju


11. Vyloučení odpovědnosti
Společnost ZooRoyal nenese odpovědnost za ztráty dat, zejména za ztráty, které vznikly při přenosu dat, za technické defekty a ztracená, poškozená nebo opožděná zaslání, jež byla způsobena problémy se sítí, hardwarem nebo softwarem.
Případné nároky výherců na záruku jsou vyloučeny.


12. Změna/zastavení soutěže
Společnost ZooRoyal si vyhrazuje právo změnit nebo zastavit soutěž v případě nepředvídatelných okolností.
Společnost ZooRoyal je zejména oprávněna zastavit, přerušit nebo ukončit věrnostní program, pokud:
a) bude zjištěn pokus o zneužití na základě manipulace,
b) nelze zajistit řádnou realizaci, zejména při výpadku hardwaru nebo softwaru, při chybách programu, počítačových virech nebo neautorizovaných zásazích třetích osob a při mechanických, technických nebo právních problémech.

13. Neplatnost jednotlivých klauzulí
Bude-li některá z klauzulí těchto podmínek neplatná, zůstává tímto platnost ostatních podmínek nedotčena


14. Převedení, vyplacení hotovosti, právní cesta
Slevový poukaz, výhru a ani jinou formu odměny nelze vyplatit v hotovosti. Případné právní nároky nejsou převoditelné. Právní vymáhání se vylučuje.


15. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Tímto vás informujeme o tom, že společnost ZooRoyal se neúčastní žádného mimosoudního řešení spotřebitelských sporů u žádného subjektu a ani k tomu není povinna.


16. Kontaktní údaje pro dotazy
Máte-li jakékoli dotazy, můžete kdykoli kontaktovat zákaznický servis.


Tel.: +420 225 379 569 (Po-Pá 8:00-14:00)
E-mail: [email protected]