beaphar CatComfort Excellence základní sada, 48 ml

Varianta

519,00 Kč

519,00 Kč

Ihned k odeslání, dodací lhůta 1-3 pracovní dny.
  • Doprava zdarma u objednávek nad 999,00 Kč

  • Snadná a bezpečná platba

  • Bezplatné vrácení zboží

Popis

Kočky produkují 2 typy feromonů, které přispívají k jejich uklidnění, pohodě a vzájemné harmonii: mateřský uklidňující feromon a kočičí obličejový feromon. Beaphar CatComfort Excellence kombinuje tyto dva feromony a pomáhá tak kočkám zklidnit se, cítit se pohodlně, podporovat vzájemnou harmonii a omezit normální, ale nežádoucí chování.

Mateřský uklidňující feromon (apaisin) produkují kočky během kojení koťat. To v nich vyvolává instinktivní uklidňující reakci. Je rozhodujícím faktorem v procesu socializace a vytváření vazeb a podporuje pocit bezpečí a jistoty.

Kočičí obličejový feromon slouží kočkám jako neviditelná zpráva, která označuje oblasti, lidi a předměty jako bezpečné a známé. Značkováním si kočka vytváří pozitivní vztah k předmětu, místnosti, osobě nebo jinému zvířeti.

Beaphar CatComfort Excellence kombinuje vlastnosti obou feromonů, a proto je obzvláště užitečný v různých situacích:
• Změny v prostředí kočky jako stěhování, nový nábytek nebo jiné změny vybavení
• Konfrontace s novými zkušenostmi, např. . fáze učení, socializace nebo příchod nových členů rodiny
• V domácnostech s více kočkami na podporu harmonie mezi nimi
• V obecně náročných situacích, jako jsou bouřky, ohňostroje nebo hluk
• V případě běžného, ale nežádoucího chování, jako např. . škrabání, značkování močí, vytrvalého mňoukání, agresivního nebo bojácného chování
• Posílení vazby mezi člověkem a zvířetem

Podrobnosti produktu:

  • obsah: Difuzér do zásuvky a lahvička o objemu 48 ml
  • Obsahuje dva různé feromony.
  • K použití doma – až 70 m²
  • Snadné a rychlé zapojení
  • Účinnost až 30 dní (při použití 24 h/den)
  • Používejte jen s lahvičkami Beaphar CatComfort®.
  • Vhodné i pro koťata

Časté dotazy k sortimentu Beaphar CatComfort® Excellence:

Je Beaphar CatComfort Excellence vhodný pro všechny kočky?
Ano. Beaphar CatComfort Excellence je produkt vhodný pro kočky všech plemen a každého věku. Také pro koťata.

Mají feromony účinek na člověka nebo jiná zvířata v domácnosti?
Ne. Beaphar CatComfort produkty nemají žádný účinek na člověka nebo jiná zvířata. Feromony jsou postřehnutelné jen pro určité zvíře a pachově neutrální.

Jak působí použité feromony?
Synteticky vyrobené feromony použité v produktu Beaphar CatComfort Excellence jsou zvířeti již dávno důvěrně známé. Beaphar CatComfort® Excellence obsahuje mateřský uklidňující feromon (apaisin) a kočičí obličejový feromon, které kočky jinak přirozeně uvolňují a které jim dodávají pocit bezpečí a harmonie.

Jak dlouho trvá, než se s uklidňujícím odpařovačem dostaví kladný účinek?
Pro dosažení optimálních výsledků byste měli uklidňující difuzér používat trvale v místnosti, kde váš mazlíček tráví nejvíce času. V případě potřeby vyměňte lahvičku po 30 dnech používání za novou náhradní náplň.

Jaké technické rámcové podmínky musím zohlednit při použití uklidňujícího odpařovače?
Uklidňující difuzér byste měli používat jen ve spojení s běžnou 230V zásuvkou. Nepoužívejte vícenásobné zásuvky, prodlužovací kabely, adaptéry nebo konvertory. Nepřipojujte je pod elektrickým přístrojem, pod nábytkem, za dveřmi, za závěsy nebo pod předměty upevněnými na stěně.

Jaký je rozdíl mezi produktem Beaphar CatComfort Excellence a dosavadním Beaphar CatComfort?
Rozdíl spočívá v novém vylepšeném složení. Zatímco předchozí přípravek Beaphar CatComfort obsahoval kočičí obličejový feromon a pomáhal tak kočkám cítit se dobře, nový přípravek obsahuje navíc mateřský uklidňující feromon (apaisin). Díky tomuto optimalizovanému složení můžete i nadále vytvářet příjemnou atmosféru pro kočky a pomáhat jim ve stresových situacích, stejně jako podporovat harmonii v domácnostech s více kočkami a vazbu mezi člověkem a zvířetem.

Mohu bez problémů používat novou lahvičku Beaphar CatComfort Excellence místo předchozí lahvičky Beaphar CatComfort?
Ano. Nový odpařovač Beaphar CatComfort Excellence funguje stejným způsobem jako předchozí odpařovač Beaphar CatComfort a dosahuje i nadále stejných výsledků. Jedinou novinkou je, že CatComfort Excellence byl optimalizován přidáním mateřského uklidňujícího feromonu (apaisinu), a proto může mít pozitivní vliv na harmonii i v domácnostech s více kočkami. Zásuvný odpařovač Beaphar CatComfort můžete používat i nadále.

Návod k použití:
Používejte přístroj jen ve spojení se zásuvkou 230 V. Nepoužívejte vícenásobné zásuvky, prodlužovací kabely, adaptéry nebo konvertory. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití a postupujte podle něj. 48ml lahvička vystačí až 30 dní na 70 m².

Nebezpečí:
Obsahuje: uhlovodíky, C14-C19, isoalkany, cyklické, <2% aromatické látky. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být smrtelný. Nesmí se dostat do rukou dětí. Před použitím si přečtěte etiketu s označením. Obal nebo etiketu s označením uschovejte pro případ potřeby lékařské pomoci. PŘI SPOLKNUTÍ: Ihned volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Skladujte uzamčené. Obsah/nádobu zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Opakovaný kontakt může vést k vysušení nebo popraskání pokožky.

Číslo produktu
1000102180

Složení:

Analogon frakce F3 feromonu z kočičí tváře 2 %
Analogon uklidňujícího feromonu matky 2 %
Isoparafinický uhlovodík q.s. 100 g